Machtsspel: Robert van de Leur & vrienden

Voorzitter Ondernemersfonds SWF, Robert van de Leur, is ook bestuurder bij FB Oranjewoud. Follow the Money heeft naar de vermeende machtsspellen van FB Oranjewoud een onderzoek verricht in 2021.

Net zoals FB Oranjewoud, trekt ook Robert van de Leur graag de macht naar zich toe. Dit blijkt uit zijn handel en wandel rond het Ondernemersfonds SWF: niet alleen het bestuur, maar ook de leden van de Raad van Toezicht komen allen uit het netwerk van Robert van der Leur.  Dat daarnaast een “onafhankelijke commissie” is ingesteld om de zogenaamde “RESTGELDEN” te besteden en ook deze allen uit de naaste kring van Robert van der Leur komen, is een veeg teken.

Al vanaf het begin is de werkwijze van het Ondernemersfonds een doorn in het oog van meer dan 75 van de 89 dorpen en steden. Zie ook het aantal dorpsbelangen welke nu “deelnemen” aan het fonds: gratis geld ophalen, om te voorkomen dat het naar de pot met geld van Robert van de Leur gaat.

Als de eigen regels van het fonds hem niet aanstaan, dan verandert het fondsbestuur ze onder zijn leiding gewoon met een “democratische basis”. Van een aantal raadsleden begrijpen wij dat velen hierover een pittige mail van de eerste fondsmanager, Jacques Hoogenboom, heeft ontvangen hierover eind vorig jaar. Hij beschrijft hierin zijn ongenoegen over de manier waarop met regels en procedures wordt omgesprongen.

Daarnaast is het “uitdelen van restgeld” door het Ondernemersfonds gebonden aan andere regels , dan die voor deelnemende kernen wél gelden:

Notabene: in de Mienskip gaat het er juist om om geld te kunnen geven zonder dat een tegenprestatie wordt verwacht! Zo was het altijd voordat het fonds kwam en zo moet het ook weer zijn. De tegensprestatie was hooguit die paar gratis biertjes in de feesttent of kantine en een welgemeend dankwoord voor een bijdrage.

Meer dan 75% van de extra WOZ afdracht voor niet-woningen dat bij het Ondernemersfonds komt, ligt niet hoger dan € 150. Omdat dit uit de onduidelijke WOZ-beschikking van de gemeente ook niet blijkt, blijft er altijd restgeld ontstaan welke dus vrij besteed kan worden door Robert van der Leur en zijn mensen.

Het lijkt er wel op alsof dorpen wel mee moeten doen om te voorkomen dat alle restgeld in de portemonnee van het Ondernemersfonds verdwijnt. Die beweging zagen we al door de grote meerderheid van deelnemers aan het fonds in de vorm van dorpsbelangen. Hier gaat het om relatief kleinere bedragen die relatief eenvoudig te besteden en te verantwoorden zijn.

Maar wat nu als het meer dan € 10.000 gaat? Hoe gaan lokale ondernemersverenigingen daar dan mee om? Wie is bereid de poen te verdelen zonder gezeur in het eigen dorp over vriendjespolitiek door bestuurders én wie is ook nog eens in staat om een deugdelijke administratie te voeren?

Het belangrijkste alternatief dat recht doet aan omvang van onze mooie gemeente en de mate van organisatiegraad van ondernemers in kleinere plaatsen, is de BIZ.

Schuiven naar boven