Gemeente breed Ondernemersfonds


Geen gemeente breed draagvlak voor Ondernemersfonds Súdwest Fryslân. Het is de grootste gemeente van Nederland met een oppervlakte van 908 km².

Met 89 kernen (dorpen/steden) lukt het nimmer om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Toch meent de Federatie en het college, gesteund door de PvdA dat elke ondernemer op het fonds zit te wachten. De PvdA lijkt alleen nog maar vóór te kunnen zijn omdat ze destijds ook hebben ingestemd.

De Ondernemers Federatie, onder aanvoering Geert Jan Douma destijds, heeft in haar nobelheid bedacht dat wat goed is voor Sneek en Bolsward, ook goed is voor alle lokale mienskippen. Dit is een hele grote misvatting gebleken.

Natuurlijk is het zo dat de mate van georganiseerdheid van ondernemers in de grotere plaatsen beter geregeld is dan in de kleinere plaatsen. Tevens is het zo in de grotere plaatsen het lastiger blijkt om initiatieven gefinancierd te krijgen. Maar moet dan de rest van de gemeente een onderlinge strijd gaan voeren in het belang van Sneek, Bolsward Heeg en bijvoorbeeld Workum.

Free-riders

Om te voorkomen dat ondernemers in een winkelstraat wel profiteren van activiteiten van de lokale ondernemersverenigingen, maar niet meebetalen aan de activiteiten, werden deze zogenaamde Free-riders als aanleiding genoemd om tot een ondernemersfonds te komen.

Echter, werkelijk niemand, ook de politiek niet, heeft zich blijkbaar gerealiseerd dat met name de landelijke ketens heel erg veel geld afdragen aan reclamecampagnes op radio en TV en daarmee heel erg veel kopers naar de binnenstad trekken. Hiermee worden de lokale ondernemers dus blijkbaar Free-riders en dat is wel geoorloofd?

Daarnaast is de groep Free-riders nu vele malen groter geworden nu niet-betalende ondernemers, activiteiten betaald krijgen door de aan het fonds betalende ondernemers!

In de kleinere dorpen bepaalt de Mienskip, de gemeenschap(szin), dat een paar ondernemers de koppen bij elkaar steken en projecten financieren en/of kosteloos faciliteren. En laat Súdwest Fryslân nu net uit heel veel meer Mienskippen dan grotere plaatsen bestaan.

Hiermee kunnen wij direct al vaststellen dat een gemeente breed fonds de grootste gemeente van Nederland nimmer zal werken en volstrekt ongewenst is.

Dorpsbelangenfonds

Sinds de zomer van 2019 en zijn 24 van de 34 deelnemers de lokale “dorpsbelangen”. Ze zijn aangeschreven of gebeld door bestuursleden van het ondernemersfonds, haar fondsmanager of dorpencoördinatoren van de gemeente en gewezen op een “zak met geld voor de gemeenschap”. Waar het geld vandaan kwam werd en passant niet vermeld.

Wie is ondernemer?

Dorpsbelangen wordt verteld dat ze “even een meerderheid van de ondernemers om instemming moeten vragen”. Met de “ondernemer” wordt sinds september 2018 niet bedoeld diegenen die betalen aan het fonds, maar elke in de KVK ingeschrevene. Dit, terwijl de gemeente bij aanvang van het fonds heel nadrukkelijk in de samenwerkingsovereenkomst heeft vast gelegd dat met “de ondernemer” de aan het fonds betalende ondernemer bedoeld wordt.

Passage uit samenwerkingsovereenkomst 2016
Passage uit samenwerkingsovereenkomst 2019
Meer ondernemers dan inwoners

Het komt nu dus zelfs voor dat er in bepaalde dorpen meer ondernemingen dan inwoners zitten. Daarbij betalen nu vaak een stuk of 4 ondernemers, de lokale BBQ van het dorp, omdat zij die niks hoeven betalen, voor hen maar “eventjes” hebben besloten dat het dorp meedoet met het ondernemersfonds.

Anti-transparant

Er is in 2015 heel bewust gekozen voor een stichting: verantwoording hoeft niet afgelegd te worden, waarbij de bestuursleden zelfs statutair zich alle rechten kunnen voorbehouden. In de loop van de jaren is gebleken dat dit vooral geleid heeft tot bevoordeling van “vriendjes”. Daarnaast het in stand houden van een fonds, omdat er toch geen tegenspraak komt van de afvaardiging van de deelnemende kernen. Immers, ben je als ondernemersvereniging kleiner dan 25 leden, dan ben je niet een serieuze groep ondernemers in de ogen van de Federatie. Tenzij je wilt deelnemen, maar dan nog ben je te klein.

Discussie en spanningen in dorpen waren er nooit geweest als er niet een gemeente breed fonds zou zijn ingesteld!

Schuiven naar boven