Media


Ook in de media is er voldoende aanleiding om te schrijven over datgene wat er gaande is rond het Ondernemersfonds in Súdwest Fryslân .

Groot Sneek en Groot Bolsward: Twee groepen ondernemers in Sudwest Fryslan.


Focus Súdwest Fryslân: https://www.focus-sudwest-fryslan.nl/algemeen/wie-betaalt-het-dorpsfeest-ondernemers-kleine-kernen-sudwest-worstelen-met-het-ondernemersfonds.html


Groot Sneek: https://www.grootsneek.nl/nieuws/economie/2017/11/09/ondernemers-swf-laten-geld-zitten-ondernemersfonds/

Onderzoek ChristenUnie SWF voor aanvang invoering Ondernemersfonds in 2015: https://sudwestfryslan.christenunie.nl/l/library/download/939226


Schuiven naar boven