Ondernemerscollectief Súdwest Fryslân

Via het BLOG worden tal van actuele onderwerpen belicht.

Wij stellen het zeer op prijs dat u ons steunt in het verbeteren van het contact met de gemeente én tevens een einde wenst aan het huidige Ondernemersfonds. Als u dit ook wilt aangeven via onze website, dan verkrijgen wij een goed inzicht in wat er bij u allen leeft en kunnen wij tellingen maken die van belang zijn om de gemeente te overtuigen.  Via deze link gaat dat heel eenvoudig: https://oc-swf.nl/aanmelden/


Welkom op de website van de vereniging Ondernemerscollectief Súdwest Fryslân (OC-SWF)!

Het OC-SWF is opgericht door een groep ondernemers die vinden dat er een vertegenwoordiging moet zijn voor ondernemers die zich niet gehoord weten binnen de Ondernemersfederatie en het Ondernemersfonds

Daarbij ligt er voor wat betreft de achterban een parallel met de tegenstanders van het gemeente brede ondernemersfonds in Súdwest Fryslân. Dit fonds wordt gefinancierd met een OZB-opslag ‘niet-woningen’ van maar liefst € 60 per € 100.000 WOZ waarde, voor zowel eigenaren als gebruikers.

Rechtszaken

De OC-SWF keert zich tegen een gemeente breed fonds, dat landelijk inmiddels door rechtszaken wordt opgejaagd. En ook in De voorgestelde, brede opzet voorziet niet in een gemeenschappelijk gedeelde behoefte, is bureaucratisch en brengt hoge beheerskosten met zich mee.

De rechter is erg duidelijk: een fonds mét retributie voor enkele ondernemers én diverse tarieven voor gebruikers en/of eigenaar is in strijd met de Gemeentewet. Dit betekent dat het huidige Ondernemersfonds nietig is. In de zomer van 2023 hebben 17 ondernemers hun rechtszaak tegen de gemeente gewonnen.

Ontbreken draagvlak

Bovendien is er alleen draagvlak onder de leden van de Ondernemers Federatie, maar is er helemaal geen draagvlak onder betalende ondernemers in 76 van de 89 kernen van Súdwest Fryslân. Een “Dorpsbelangenfonds” is inmiddels een feit.

De coalitie heeft alleen geluisterd naar wat het dwalende oude fondsbestuur heeft gezegd en aan informatie heeft aangedragen. De zogenaamde Subsidieverklaring van een accountant over de jaren 2016-2018 geeft een duidelijk beeld: er is gemarchandeerd met eigen richtlijnen en een Centrale Kas is niet gevoerd. Deze was juist noodzakelijk om tegemoet te komen aan een nadrukkelijke wens vóór transparantie.

Bij aanvang in zag de deelname kaar er zo uit:

In oktober 2023 is het aantal deelnemende kernen nog niet in overtal:

De verschillen moeten gezocht worden in het aantal dorpskernen dat nu wel kon deelnemen door een wijziging van de regels: ineens mochten ook ondernemers zonder vastgoed (lees: bijdrage aan het fonds) stemmen.

Ondanks grote weerstand, toch verlening

Ondanks grote (onderbouwde) weerstand in geheel Súdwest Fryslân, heeft de gemeenteraad – en dan met name de toenmalige coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en Groen Links – zonder inhoudelijk iets te doen met de tegenargumenten, ingestemd met verlening van het fonds voor een periode van vijf jaren. Echter, de algemene subsidieverordening van de gemeente voorziet in een periode van maximaal slechts vier jaren.

De coalitie heeft eerst dit fonds mogelijk gemaakt en actief meegeholpen het te realiseren, om vervolgens te stellen dat zij zich niet wenst en mag bemoeien met de zogenaamde “governance”. Dit betekent zoiets als het niet bemoeien met beleid rond het Ondernemersfonds.

Steun OC-SWF en ingediend bezwaar

Bent u nog niet benaderd door OC-SWF? Meld u dan hier alsnog aan voor onze Nieuwsbrief en blijf op de hoogte over de voortgang tegen invoering van het ondernemersfonds.

Het alternatief

Natuurlijk zijn wij ook voor samenwerking tussen ondernemers. Dat kan echter op een geheel andere wijze dan via een gemeentebreed ondernemersfonds. Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een uitstekend maar ook logisch alternatief. In plaats van ‘geld zoekt project’, geldt voor de BIZ: ‘project zoekt geld’.

Wat ondernemers zeggen:

“Een verplicht gemeentebreed fonds door middel van een belastingverhoging is niet de juiste manier om samenwerking te bevorderen. Helaas resulteert dit alleen maar in onenigheid tussen ondernemers.”

J.Jansma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven