VNO NCW over ondernemersfondsen: wat betekent dit voor Súdwest Fryslân?

Mede na de recente gerechtelijke uitspraak inzake bestedingen ten laste van ondernemersfondsen is wederom duidelijk geworden hoeveel weerstand er kan ontstaan door ondernemers te laten opdraaien voor taken die feitelijk bij de gemeente liggen.

Aan de hand van de gerechtelijke uitspraak kan op dit moment nadrukkelijk gesteld worden dat zaken zoals Technolab, Waterland van Friesland en tal van andere regionale promotionele activiteiten, mede betaald vanuit het Ondernemersfonds, toebehoren aan de gemeente en niet aan de ondernemers van Súdwest Fryslân.

Gemeente heeft al een verlieslatende exploitatie: afwentelen dus!

Met een zich opbouwend begrotingstekort van vele miljoenen in de gemeente Súdwest Fryslân, lijkt het steeds duidelijker te worden waarom veel kosten worden afgewenteld op juist de ondernemers van Súdwest Fryslân.

Wij voorspellen u derhalve vandaag, 23 september 2019, dat de kans zeer groot is dat de WOZ-waarden in 2020 weer enorm gestegen zullen zijn. Dit, al dan niet aangevuld met een hoger percentage OZB om de grote tekorten, ten gevolge van financieel wanbeleid binnen de coalitie, bij de ondernemers en burgers van Súdwest Fryslân neer te leggen.

Onderstaande tekst is afkomstig van de site van VNO NCW:

https://www.vno-ncw.nl/column/misbruik-de-biz-niet?utm_source=ForumAlert&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail
Schuiven naar boven