Voor dorpen/ steden met ondernemersvereniging


Het is soms lastig genoeg om collega-ondernemers mee te krijgen met het financieren van bepaalde projecten. Frustrerend is het daarom als altijd dezelfde personen “lappen” en dat begrijpen ook wij. Erger wordt het als er een handvol ondernemers betalen en een meerderheid van de door het fonds benoemde ondernemers beslissen, zonder dat zij daar een bijdrage aan leveren.

In Súdwest Fryslân zijn er al prachtige voorbeelden ontstaan waarbij de zogenaamde WOZ-ondernemers het bedrag dat ze normaliter zouden afdragen aan het ondernemersfonds, met een bovengrens van bijvoorbeeld € 400 in een pot stoppen voor het dorp. Wie vrijwillig meer wil bijdragen mag dat naar eigen inzicht doen.

Deze groep neemt zelfstandig besluiten over de besteding van de pot met geld en zorgt ervoor dat er, voorafgaande aan een nieuw jaar, overeenstemming is over de begroting voor het komende jaar.

ZZP-ers en andere ondernemers zonder “niet-woning”: eigen pot geld

Om te voorkomen dat er onenigheid ontstaat doordat de “niet betalers” gaan bepalen waaraan het geld van de “betalers” wordt besteed, vormen de ondernemers zonder een “niet-woning” een eigen pot met geld.

Deze eigen pot met geld wordt afgestemd met het bestuur van de ondernemersvereniging en in gezamenlijkheid wordt de financiering van projecten besproken.

Door op bovenstaande wijze te werken, voorkomt uw dorp of stad dat er onvrede ontstaat tussen degene die vooral vóór stemmen, maar niet of een geringe bijdrage leveren aan de pot met geld en de ondernemers die werkelijk meer dan bijvoorbeeld € 500 afdragen.

www.doarpswurk.frl

Naast bovenstaande mogelijkheden, is het ook goed zich te verdiepen in de mogelijkheden die via het “iepen mienskipsfûns” gerealiseerd kunnen worden. Zie daarom ook: https://www.doarpswurk.frl/missie-en-visie-van-doarpswurk/ hoe er ondersteuning kan plaatsvinden.

Hoewel de gemeente Súdwest Fryslân een chronisch tekort aan geld heeft door zeker ook de stadhuizen Sneek en Bolsward, is het doen van een beroep op een bijdrage vanuit de gemeente zeker nog aan te bevelen.

Het is goed te beseffen dat subsidiepotten niet oneindig zijn en dat er tijdig moet worden ingeschreven.

Schuiven naar boven