Ondernemerscollectief Súdwest Fryslân


Welkom op de website van de vereniging Ondernemerscollectief Súdwest Fryslân (OC-SWF)!

Het OC-SWF is opgericht door een groep ondernemers die vinden dat er een vertegenwoordiging moet zijn voor ondernemers die zich niet gehoord weten binnen de Federatie.

Daarbij ligt er voor wat betreft de achterban een parallel met de tegenstanders van het gemeente brede ondernemersfonds in Súdwest Fryslân. Dit fonds wordt gefinancierd met een OZB-opslag ‘niet-woningen’ van maar liefst € 60 per € 100.000 WOZ waarde, voor zowel eigenaren als gebruikers.

De OC-SWF keert zich tegen een dergelijk fonds, dat landelijk inmiddels wordt afgebrand. De voorgestelde, brede opzetvoorziet niet in een gemeenschappelijk gedeelde behoefte, is bureaucratisch en brengt hoge beheerskosten met zich mee.. Bovendien is er alleen draagvlak onder de leden van de Ondernemers Federatie, maar is er helemaal geen draagvlak in 76 van de 89 kernen van Súdwest Fryslân.

De coalitie heeft alleen geluisterd naar wat het dwalende oude fondsbestuur heeft gezegd. Daarbij heeft Wethouder Offinga zijn kans schoon gezien om de door hem om zeep geholpen VVV’s gefinancierd te krijgen door ondernemers. “En passant” heeft de gemeente Súdwest Fryslân de toeristenbelasting met 25% verhoogd.

Zo zag de verdeling er uit voordat de Gemeenteraad moest beslissen november 2019.
Ondanks grote weerstand, toch verlening

Ondanks grote (onderbouwde) weerstand in geheel Sudwest Fryslan, heeft de gemeenteraad – en dan met name de toenmalige coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en Groen Links – zonder inhoudelijk iets te doen met de tegenargumenten, ingestemd met verlening van het fonds voor een periode van vijf jaren. Echter, de algemene subsidieverordening van de gemeente voorziet in een periode van maximaal slechts vier jaren.

Aanvulling: de coalitie heeft eerst dit fonds mogelijk gemaakt en actief meegeholpen het te realiseren, om vervolgens te stellen dat zij zich niet wenst en mag bemoeien met de zogenaamde “governance”. Dit betekent zoiets als het niet bemoeien met beleid rond het ondernemersfonds.

Steun OC-SWF

Bent u nog niet benaderd door OC-SWF? Meld u dan hier alsnog aan voor onze Nieuwsbrief en blijf op de hoogte over de voortgang tegen invoering van het ondernemersfonds.

Het alternatief

Natuurlijk zijn wij ook voor samenwerking tussen ondernemers. Dat kan echter op een geheel andere wijze dan via een gemeentebreed ondernemersfonds. Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is een uitstekend maar ook logisch alternatief. In plaats van ‘geld zoekt project’, geldt voor de BIZ: ‘project zoekt geld’.

Wat ondernemers zeggen:

“Een verplicht gemeentebreed fonds door middel van een belastingverhoging is niet de juiste manier om samenwerking te bevorderen. Helaas resulteert dit alleen maar tot onenigheid tussen ondernemers.”

J.Jansma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven