Keuze van de gemeente als “democratisch proces?”

De politiek in Súdwest staat onder grote druk waar het gaat om keuzes rond haar medewerking aan het Ondernemersfonds SWF. Hierbij staat de democratie wel degelijk op het spel.

In 2016 is het Ondernemersfonds SWF er gekomen op voorspraak en grote druk van met name Bolsward en Sneek. Diverse andere kernen (dorpen/ steden) werd gevraagd om instemming met een proefperiode en ook LTO moest aangehaakt worden voor wat betreft de positie van de agrariërs.

Handelen gemeente is nietig

Nu de rechtbank heeft beslist dat de gemeente in strijd met de gemeentewet heeft gehandeld, moet de gemeente bakzeil halen voor wat betreft de huidige opzet. De rechtbank is duidelijk: handelen van de gemeente is nietig. In theorie betekent dit dat de gemeente vanaf het begin dus in strijd met de wet gehandeld heeft. Het wordt heel bijzonder wat de impact hiervan is op de financiën van de ondernemers én gemeente!

Retributiecompensatie afschaffen?

Tijdens de vergadering van de commissie B & F op maandagavond 10 juli 2023 werd gesuggereerd dat dan de retributiecompensatie voor iedereen afgeschaft moet worden. De LTO wordt gepaaid met geld, afkomstig uit hij IJsselmeer, om zodoende te accepteren dat de agrariërs geen recht meer op retributiecompensatie hebben. Tal van andere sectoren willen dit natuurlijk ook wel!

Woudsend, Blauwhuis, Súdwesthoeke, Arum, IJlst

De grootste niet deelnemende kernen aan het fonds, Woudsend, Blauwhuis, Súdwesthoeke, Arum en Ijlst zijn vanaf het begin tegen dit fonds geweest en blijven dit ook. De mening van deze kernen negeren en toch kiezen voor het fonds met afschaffing van retributiecompensatie zal voor veel opstand zorgen.

Koudum en Workum

Naast bovenstaande kernen zitten Koudum en Workum als deelnemer aan het fonds ook dubbel in het fonds: Koudum en Workum zijn gaan deelnemen aan het fonds omdat er te veel geld in de pot zat om “te laten liggen”.

Koudum heeft onlangs een brief naar de raad gestuurd met voorgestelde aanpassingen van de regels van het fonds. In de praktijk komt dit neer op het hebben van een BIZ. Workum wil het liefste de inleg halveren omdat er veel te veel geld in hun pot komt. Ook kan Workum nog aanspraak maken op het geld uit het Fiks Omgevingsfonds.

Pot met geld van het Ondernemersfonds moet groter?

Als de volksvertegenwoordigers van onze gemeente samen met het Ondernemersfonds bekokstoven dat de gehele retributiecompensatie zou worden afgeschaft om toch het huidige fonds in stand te houden, dan ondermijnt zij de democratie in heel Súdwest. De gemeente zou zo actief meewerken aan het vergroten van de pot met geld van het Ondernemersfonds: het fonds kan zo voor sinterklaas blijven spelen met geld van een ander.

De kloof tussen Sneek en het achterland wordt hiermee nog groter.

Het in standhouden van het fonds alleen ten gunste van met name Sneek, Bolsward en Heeg zou absoluut geen recht doen aan al die kernen die vanuit een democratisch proces tegen het fonds gestemd hebben!

Schuiven naar boven