“Centrale Kas” bij fonds geheel afwezig: politiek en rekenkamer slapen!

Hoewel de gemeente bij de start van het fonds heeft afgesproken dat er met een “Centrale Kas” gewerkt wordt, is dit niet gebeurd. De afspraak tussen de gemeenteraad en het fondsbestuur was vanaf de start van het fonds duidelijk: “werken met een Centrale Kas”. Daarom wordt ook voor dit onderwerp in de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenteraad […]

WOB-verzoek: Subsidieverklaring accountant, “onlogische conclusies”

Ondernemerscollectief SWF heeft na een WOB-verzoek bij de gemeente Sudwest Fryslan op tijd een reactie en de gevraagde documenten ontvangen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de gemeenteraad genoegen neemt met de uitkomsten van dit “onderzoek” en dus met de verklaring van de accountant. Wie uit de gemeenteraad of de pers pakt dit verder op? […]

Ondernemersfonds = Federatie = De grote Van der Leur show

Robert van der Leur is voorzittersl bij de Federatie en het Ondernemersfonds SWF. Onafhankelijkheid is hem dus vreemd. Zelfkritiek op het fonds krijgt zo nooit vrij baan. De”ex-taartenbakker” uit Bolsward maakt duidelijk welke belangen gediend worden: met name die van Bolsward en natuurlijk Sneek. Hoe onafhankelijk is de Raad van Toezicht? Ondernemerscollectief SWF is van […]

Schuiven naar boven