Subsidieverklaring was alleen voor fondsbestuur en college!

Hoezo voor en door ondernemers? Als het fonds zegt voor iedereen te zijn, dan is dit toch juist belangrijke informatie voor iedere ondernemer?

Waar het fonds wel duidelijk is wie de cijfers samenstelt, vind de gemeente dat wij allen geen recht schijnen te hebben op naam van de accountant die de subsidieverklaring heeft opgesteld. Of is dit op verzoek van het fondsbestuur gedaan? De tekst laat echter niets te wensen over:

Toch vreemd: de naam van iemand met een openbaar beroep – accountant- mag niet bekend worden. Waarom? Mogelijk dat een duidelijke link met het oude bestuur bekend wordt? Dat wordt vastgesteld dat de accountant onder één hoedje heeft gespeeld met het oude en huidige bestuur? Ook raadsleden zouden moeten willen weten hoe onafhankelijk de accountant écht is.

Wat weten de gemeente en de (oud) bestuursleden wel, wat wij allemaal niet mogen weten?

De onderste steen moet ook hier boven komen.

Schuiven naar boven