Ondernemers volledig buitenspel bij Ondernemersfonds SWF

Bezorgde ondernemersBezorgde ondernemersverenigingen en verenigingen van Dorpsbelang hebben in mei 2022, in een brief aan de Raad van Toezicht van het Ondernemersfonds SWF (RvT), hun zorgen geuit over de wijze waarop het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF meent te moeten voorbijgaan aan de instellingsbeschikking en subsidievoorwaarden van de Gemeente SWF en ook meent te […]

One man show: Robert vd Leur Fonds

Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat de welbekende enthousiaste “vlaaienboer” uit Bolsward in zijn rol als voorzitter van het Ondernemersfonds er een geheel eigen show van heeft gemaakt. Of het nu gaat om aanpassen van regels voor uitkering van fondsgelden (lees: regels aanpassen als dit het fonds beter uitkomt en later de […]

Stadse fratsen: 85% of 65% besteed?

Tijdens de commissievergadering van Bestuur & Financiën van de gemeente Súdwest Fryslân op donderdag 30 juni geeft inspreker en voorzitter van het Ondernemersfonds SWF, Robert van der Leur, onder andere aan dat ongeveer “85% van het fondsgeld goed besteed” wordt. Wat Robert van der Leur bedoelt te zeggen, maar zelf niet onderbouwde, wordt voldoende duidelijk […]

Verkiezingen : hoe denken partijen over het ondernemersfonds SWF?

Nu zeer binnenkort de gemeenteraadsverkiezing er weer zijn, is het ook voor Ondernemerscollectief SWF spannend te zien welke partijen aandacht voor ondernemers en in het bijzonder het ondernemersfonds hebben. Samengevat: Alleen Sicco Rypma van FNP is echt duidelijk over het fonds tijdens een interview voor de website Brekt. Sicco Rypma keert zich nadrukkelijk tegen het […]

Wat valt er in Súdwest-Fryslân straks te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? De spagaat van Súdwest: dichtbij willen zijn in een groot gebied

Het is ook het Ondernemerscollectief SWF opgevallen dat vrijwel geen enkele partij een uitgebreide paragraaf heeft opgenomen ten aanzien van ondernemers/ondernemerschap in Súdwest Fryslân. Nieuw Sociaal benoemt als enige partij wel de meeste punten, wat positief te noemen is. Heeft de rest van de partijen dan werkelijk geen idee wat er speelt bij de ondernemers […]

College en raad wederom in gebreke

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 3 maart 2022 stelde FNP terecht vragen (punt 4) over de onduidelijke WOZ-beschikking 2022. Sicco Rypma stelde dat niet alleen in 2020 hierover al toezeggingen van het College waren geweest voor meer duidelijkheid, maar ook al eerder. Wederom was het het College die bij monde van Gea Wielinga die deze […]

Rechtszaak tegen gemeente in de LC

De redactie van de Leeuwarder Courant heeft inmiddels ook lucht gekregen van het juridische geschil tussen gemeente Sùdwest Fryslân en diverse ondernemers die zich verzetten tegen de rechtsongelijkheid rond het ondernemersfonds SWF. Nadat de gemeente SWF ongeveer tachtig bezwaarschriften van ondernemers heeft ontvangen en afgewezen, zijn ongeveer vijftien ondernemers een rechtszaak tegen de gemeente SWF […]

Sinterklaas is weer in het land.

Kiezen voor een BIZ betekent dat je eerst gaat kijken waaraan je het geld gaat uitgeven en zorg je ervoor dat je een meerderheid van de ondernemers achter je sluitende begroting krijgt. Ondernemersfonds SWF doet het anders: zorg voor een enorme bak met geld en speel Sinterklaas. Wel onder (strikte) voorwaarden nog even je verlanglijstje […]

Raad wil meer inzicht in Ondernemersfonds

Op woensdag 7 juli 2021 publiceerde de Leeuwarder Courant bijgaand artikel waarin duidelijk wordt dat er wederom vragen aan het college zijn gesteld ten aanzien van het functioneren van het fonds. Ondernemerscollectief SWF is erg blij met deze bijdrage. Wij kunnen ons daarom in hoofdlijn vinden in de inhoud van het artikel. Wel is een […]

Beeldvorming, Fonds en Cultuur Kwartier

Voorzitter van het Ondernemersfonds, Robert van der Leur, stuurt een blij bericht de media in met als boodschap dat het Ondernemersfonds SWF als thema “In verbinding” heeft en dat het aantal dorpen en steden is verdubbeld ten opzichte van de vorige editie van het Uit Festival. In zijn tekst benoemt hij expliciet dat Blauwhuis, Bolsward, […]

“De ondernemers”: wie zijn ze?

Het college en in het bijzonder Bauke Dam, spreekt in het kader van het Ondernemersfonds met regelmaat over “de ondernemers”. “Het fonds is voor en door ondernemers..”, “Ondernemers moeten zelf hun onderlinge verschillen oplossen waar het gaat om het fonds”. Wie objectief kijkt naar “de ondernemers”, zou kunnen zeggen dat dit alle ondernemers in heel […]

BIZ nog lang zo gek nog niet

Al jaren is de huidige opzet van het ondernemersfonds SWF een doorn in het oog van heel veel ondernemers uit deelnemende en niet-deelnemende kernen. Daarnaast houdt het fonds de gemoederen ook binnen de gemeente raad goed bezig en is er met meer dan 90 juridisch onderbouwde WOZ-bezwaren ook voldoende duidelijk dat de bezwaren uit heel […]

Gemeente SWF staat boven de wet

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilde met haar restitutieregeling. Deze regeling is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De gemeenteraad had het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd in verband met de financiële ondersteuning aan een ondernemersfonds. Bepaalde ondernemers krijgen restitutie van deze opslag van de […]

Schuiven naar boven