Waar is hier de nooduitgang?

Het borrelt in de politiek en het borrelt in de hoofden van de raadsleden en bij het college van Súdwest Fryslân. Niet in de laatste plaats is het Bauke Dam die in zijn verantwoordelijkheid voor het dossier “Ondernemersfonds”, opgescheept zit met zeer verdeelde partijen. LTO gooit de knuppel in het hoenderhok De verschillen tussen platteland […]

Stadse fratsen: 85% of 65% besteed?

Het recente persbericht van de gemeente Súdwest Fryslân is duidelijk: doorgaan met het fonds en afschaffing van de retributieregeling. Gemeente vermeld dat 75% van de ondernemers door willen met het fonds. Maar waar komt die zogenaamde 75% vandaan? Tijdens de commissievergadering van Bestuur & Financiën van de gemeente Súdwest Fryslân op donderdag 30 juni geeft […]

Ondernemersfederatie Súdwest Fryslân uitsluitend voor grootste steden!

Met de recente uitnodiging van het bestuur van de Federatie gericht aan alle Raadsleden negeert de Federatie waar zij feitelijk voor staat: behartiging van de belangen van alle ondernemers in Súdwest Fryslân. Uitgenodigd voor deze bijeenkomst in Offingawier zijn uitsluitend raadsleden. Sprekers van de deelnemende kernen komen uitsluitend om een POSITIEF verhaal te vertellen. En […]

Fundamentele vragen

Na de recente rechtspraak waarbij 17 bezwaar makende ondernemers uit Súdwest in het gelijk werden gesteld door de rechtbank, is het nu aan de gemeente Súdwest Fryslân om te schakelen. Het zou het de raad en het college sieren verder te kijken naar de achtergrond van de rechtszaak. Mocht de gemeente, al dan niet gesteund […]

Ondernemerscollectief SWF: graag in gesprek met college en raad

In de afgelopen jaren is er veelvuldig een eenzijdig contact geweest tussen Ondernemerscollectief SWF en raadsleden en het college. Met regelmaat is verzocht om een inhoudelijk gesprek, maar tot op heden is dat er niet van gekomen. Waarom niet? Het antwoord ligt bij diverse raadsleden en het college. Ondernemersfederatie Uit alle beschikbare correspondentie over de […]

Afpellen: Gemeentebreed fonds alleen nog maar voor Sneek, Bolsward en Heeg?

Het “goed bestede geld”, bij benadering 85%, is afkomstig is uit: Sneek             50% Bolsward        14% Heeg              7% Workum         8% Makkum         6% Nu duidelijk is dat van bovenstaande 5 grotere kernen, Workum en Makkum ook aanspraak kunnen maken op het Fiks Omgevingsfonds welke € 700.000 per jaar beschikbaar heeft voor 12 kernen langs de IJsselmeerkust, […]

Vergadering B&F: een kort verslag

Tijdens de informerende vergadering van de commissie B&F van de gemeente Súdwest Fryslân werd duidelijk hoe Robert vd Leur als voorzitter van het Ondernemersfonds SWF, zijn goed nieuws show vrijwel ongestoord kon brengen. De voorzitter was “streng” en er was weinig ruimte voor meer kritische vragen. Dit is jammer, aangezien er zo vlak voor het […]

Gemeenteraad: maak haast met een BIZ

Dat de rechtszaak tegen de gemeente nog “onder de rechter” is, betekent niet dat gemeente en ondernemersverenigingen die nu achterover moeten leunen. Ziij doen er allemaal verstandig aan nu al voor te sorteren op een nieuwe situatie waarbij de kans erg groot is dat het huidige gemeente brede fonds niet meer mag. Het alternatief, de […]

Rechtszaak 17 ondernemers versus gemeente

Op dinsdag 13 juni om 10:00 diende uiteindelijk de zaak van 17 ondernemers uit de gemeente Súdwest Fryslân tegen de gemeente Súdwest. De zaak was al in 2021 aangespannen. Onderwerp van het geschil is de rechtsongelijkheid die de gemeente zelf heeft gecreëerd met het actief instemmen met het recht op retributie. Namens de gemeente was […]

Ondernemers volledig buitenspel bij Ondernemersfonds SWF

Bezorgde ondernemersBezorgde ondernemersverenigingen en verenigingen van Dorpsbelang hebben in mei 2022, in een brief aan de Raad van Toezicht van het Ondernemersfonds SWF (RvT), hun zorgen geuit over de wijze waarop het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF meent te moeten voorbijgaan aan de instellingsbeschikking en subsidievoorwaarden van de Gemeente SWF en ook meent te […]

One man show: Robert vd Leur Fonds

Het is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat de welbekende enthousiaste “vlaaienboer” uit Bolsward in zijn rol als voorzitter van het Ondernemersfonds er een geheel eigen show van heeft gemaakt. Of het nu gaat om aanpassen van regels voor uitkering van fondsgelden (lees: regels aanpassen als dit het fonds beter uitkomt en later de […]

Verkiezingen : hoe denken partijen over het ondernemersfonds SWF?

Nu zeer binnenkort de gemeenteraadsverkiezing er weer zijn, is het ook voor Ondernemerscollectief SWF spannend te zien welke partijen aandacht voor ondernemers en in het bijzonder het ondernemersfonds hebben. Samengevat: Alleen Sicco Rypma van FNP is echt duidelijk over het fonds tijdens een interview voor de website Brekt. Sicco Rypma keert zich nadrukkelijk tegen het […]

Wat valt er in Súdwest-Fryslân straks te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? De spagaat van Súdwest: dichtbij willen zijn in een groot gebied

Het is ook het Ondernemerscollectief SWF opgevallen dat vrijwel geen enkele partij een uitgebreide paragraaf heeft opgenomen ten aanzien van ondernemers/ondernemerschap in Súdwest Fryslân. Nieuw Sociaal benoemt als enige partij wel de meeste punten, wat positief te noemen is. Heeft de rest van de partijen dan werkelijk geen idee wat er speelt bij de ondernemers […]

College en raad wederom in gebreke

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 3 maart 2022 stelde FNP terecht vragen (punt 4) over de onduidelijke WOZ-beschikking 2022. Sicco Rypma stelde dat niet alleen in 2020 hierover al toezeggingen van het College waren geweest voor meer duidelijkheid, maar ook al eerder. Wederom was het het College die bij monde van Gea Wielinga die deze […]

Schuiven naar boven