Rechtszaak tegen gemeente in de LC

De redactie van de Leeuwarder Courant heeft inmiddels ook lucht gekregen van het juridische geschil tussen gemeente Sùdwest Fryslân en diverse ondernemers die zich verzetten tegen de rechtsongelijkheid rond het ondernemersfonds SWF.

Nadat de gemeente SWF ongeveer tachtig bezwaarschriften van ondernemers heeft ontvangen en afgewezen, zijn ongeveer vijftien ondernemers een rechtszaak tegen de gemeente SWF start. De ondernemers maken hierbij gebruik van de diensten van advocaat Jeroen Joustra van RWV Advocaten uit Leiden. Joustra heeft eerder een vergelijkbaar proces van ondernemers tegen de gemeente Teylingen gewonnen.

Waar agriers in gemeente SWF vanaf het begin recht hebben op retributiecompensatie, moeten ondernemers in hun eigen dorp/stad hiervoor stemmen. Dit zorgt ervoor dat afhankelijk van welk soort onderneming er gevoerd wordt, iemand juist wel of niet recht heeft op retributiecompensatie. Zo ontstaat meer onderscheid in belastingtarieven voor de WOZ dan de gemeentewet toestaat.

Schuiven naar boven