WOB-verzoek: Subsidieverklaring accountant, “onlogische conclusies”

Ondernemerscollectief SWF heeft na een WOB-verzoek bij de gemeente Sudwest Fryslan op tijd een reactie en de gevraagde documenten ontvangen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de gemeenteraad genoegen neemt met de uitkomsten van dit “onderzoek” en dus met de verklaring van de accountant. Wie uit de gemeenteraad of de pers pakt dit verder op? […]

Juridisch vergelijk Sùdwest Fryslân en Teylingen

Ondernemerscollectief SWF helpt het college en de raad met een overzicht. Ondanks de aanwezigheid van een advocaat in het college, weet wethouder Gea Wielinga niet wat jurisprudentie betekent. Tijdens de raadsvergadering van 17 december 2020 stelt wethouder Wielinga dat een uitspraak van het Hof geen jurisprudentie is. Bertus Walsma van GBTL, naast raadslid ook werkzaam […]

Bezwaar op aanstaande WOZ-beschikking

In februari valt de WOZ-beschikking weer in de bus. Dit is het moment om bezwaar aan te tekenen. Ondernemerscollectief SWF zal op deze site een juridisch kloppend bezwaarschrift tonen waar de politiek niet omheen kan. Het is belangrijk dat u ook tijdig een bezwaar indient. Op dit moment onderzoekt een jurist hoe het bezwaarschrift het […]

Oud fondsmanager Hoogenboom ziet geen problemen

In het artikel van Jan Peter Soenveld in het Friesche Dagblad van 7 januari geeft voormalig fondsmanager Jacques Hoogenboom zijn visie op op de aanwezigheid van juridische risico’s. Bijzonder aan de uitspraken is dat Hoogenboom zelf van de start betrokken is geweest bij de opzet en uitvoering van het fonds. Niet onbelangrijk: hij is verbonden […]

Media

Friesch Dagblad 7 januari 2020: Oud fondsmanager ziet geen reden tot onrust. Friesch Dagblad 29 december 2020: Uitspraak het Hof in Den Haag legt bom onder Ondernemersfonds SWF. https://www.focus-sudwest-fryslan.nl/algemeen/wie-betaalt-het-dorpsfeest-ondernemers-kleine-kernen-sudwest-worstelen-met-het-ondernemersfonds.html

Jurisprudentie legt bom onder Ondernemersfonds SWF

Mede naar aanleiding van vragen van Semplonius in de Raadsvergadering, heeft het college aan de Raad beloofd haar voor het einde van het jaar te informeren over de impact van jurisprudentie (Bodegraven-Reeuwijk en Teylingen) op het voortbestaan van het Ondernemersfonds SWF. Het College lijkt voor te sorteren op het afschaffen van de Retributieregeling in het […]

Vereniging Ondernemerscollectief SWF is opgericht

Om voor alle ondernemers in Sùdwest Fryslân én de gemeente een gesprekspartner te kunnen zijn, is een formele vereniging noodzakelijk. Het verheugd ons dan ook u te kunnen mededelen dat de vereniging Ondernemerscollectief SWF onlangs is opgericht. Het bestuur wordt gevormd door Fokke Hoekema (voorzitter, Woudsend), Epke Bootsma (penningmeester, Blauwhuis) en Chris van der Molen […]

Schuiven naar boven