WOZ-Bezwaar 2021: laatste hand aan juridisch kloppend bezwaarschrift

Op dit moment toetst een jurist de juridische grondslagen voor een juist bezwaar op de WOZ-beschikking 2021 in het kader van het Ondernemersfonds SWF.

Wij verwachten u deze week ook via deze site te voorzien van de documenten om zelf bezwaar aan te kunnen tekenen.

Schuiven naar boven