Verkiezingen : hoe denken partijen over het ondernemersfonds SWF?

Nu zeer binnenkort de gemeenteraadsverkiezing er weer zijn, is het ook voor Ondernemerscollectief SWF spannend te zien welke partijen aandacht voor ondernemers en in het bijzonder het ondernemersfonds hebben. Samengevat: Alleen Sicco Rypma van FNP is echt duidelijk over het fonds tijdens een interview voor de website Brekt. Sicco Rypma keert zich nadrukkelijk tegen het […]

Wat valt er in Súdwest-Fryslân straks te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? De spagaat van Súdwest: dichtbij willen zijn in een groot gebied

Het is ook het Ondernemerscollectief SWF opgevallen dat vrijwel geen enkele partij een uitgebreide paragraaf heeft opgenomen ten aanzien van ondernemers/ondernemerschap in Súdwest Fryslân. Nieuw Sociaal benoemt als enige partij wel de meeste punten, wat positief te noemen is. Heeft de rest van de partijen dan werkelijk geen idee wat er speelt bij de ondernemers […]

College en raad wederom in gebreke

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 3 maart 2022 stelde FNP terecht vragen (punt 4) over de onduidelijke WOZ-beschikking 2022. Sicco Rypma stelde dat niet alleen in 2020 hierover al toezeggingen van het College waren geweest voor meer duidelijkheid, maar ook al eerder. Wederom was het het College die bij monde van Gea Wielinga die deze […]

Schuiven naar boven