College en raad wederom in gebreke

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 3 maart 2022 stelde FNP terecht vragen (punt 4) over de onduidelijke WOZ-beschikking 2022.

Sicco Rypma stelde dat niet alleen in 2020 hierover al toezeggingen van het College waren geweest voor meer duidelijkheid, maar ook al eerder. Wederom was het het College die bij monde van Gea Wielinga die deze punten “ter harte nam.”

Dit betekent dat zowel de Raadsleden als het College hun controlerende taak verzaakt hebben: afspraak is afspraak! In Sùdwest wordt een loopje met afspraken genomen. Wie pakt dit aan?

Wij gaven eerder reeds aan dat dit het College wel erg goed uitkomt.

Schuiven naar boven