Wat valt er in Súdwest-Fryslân straks te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? De spagaat van Súdwest: dichtbij willen zijn in een groot gebied

Het is ook het Ondernemerscollectief SWF opgevallen dat vrijwel geen enkele partij een uitgebreide paragraaf heeft opgenomen ten aanzien van ondernemers/ondernemerschap in Súdwest Fryslân. Nieuw Sociaal benoemt als enige partij wel de meeste punten, wat positief te noemen is. Heeft de rest van de partijen dan werkelijk geen idee wat er speelt bij de ondernemers van héél Súdwest?

Zo luidt de titel van een artikel in de Leeuwarder Courant van vanmorgen 7 maart 2022, geschreven door Maria Del Grosso.

Súdwest-Fryslân wil zo graag de gemeente zijn waar stad en platteland harmonieus samengaan. Maar dat lukt niet overal. Neem het Ondernemersfonds. Hier voelen steden en grotere kernen zich veel beter bij thuis dan de kleine plaatsen.

Het Ondernemersfonds betaalde mee aan de sfeerverlichting van de binnenstad in Bolsward.

Het Ondernemersfonds betaalde mee aan de sfeerverlichting van de binnenstad in Bolsward. FOTO SIMON BLEEKER

Afgelopen september hadden de resultaten er moeten liggen van een onderzoek door de rekenkamer naar het functioneren van het Ondernemersfonds. Maar op de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode lag het rapport nog steeds niet op tafel.

Inmiddels stappen vijftien ondernemers naar de rechter om het principe van het fonds aan te vechten. Zij vertrouwen op een soortgelijke zaak bij de gemeente Teylingen die door de rechtbank werd teruggefloten. Súdwest-Fryslân stelde het fonds in om de economie in de gemeente te versterken. Om het fonds te voeden moet elke ondernemer een heffing op de onroerendzaakbelasting betalen.

Door deze verplichting worden agrarische ondernemingen ook aangeslagen voor een fonds dat investeert in winkelstraten, bedrijventerreinen en promotie daarvan. De gemeente zag in dat dat niet kon en stelde voor deze sector een retributieregeling in. De boeren betalen wel, maar kunnen de heffing terugvragen. Die verschillende behandeling mag volgens de wet niet, bleek uit de zaak Teylingen.

Ondernemersfonds

De politieke partijen laten het op zijn beloop. Geen van de elf partijen zegt in het verkiezingsprogramma iets over het Ondernemersfonds of schetst een scenario wat er moet gebeuren als de gemeente door de rechter wordt teruggefloten. Dat het zo stil blijft rond dit onderwerp stoort Chris van der Molen uit Stavoren, secretaris van de Ondernemersvereniging Súdwesthoeke waarin ondernemingen uit Stavoren, Warns, Hindeloopen en Molkwerum verenigd zijn.

Deze vereniging doet niet mee aan het Ondernemersfonds. De huidige stand is dat 38 kernen meedoen en 51 niet. ,,Wij hebben geen winkelstraten of grote bedrijventerreinen. Er is zo’n grote diversiteit aan ondernemers dat er geen gezamenlijk belang is. Dat heeft een binnenstad van Sneek of Bolsward wel.’’ Dus spoort deze ondernemersvereniging alle leden aan om elk jaar de retributie terug te vragen. ,,Als wij iets willen realiseren, doen we dat liever zoals het altijd ging. We zetten met zijn allen de schouders eronder en dragen naar draagkracht bij. Daar hebben we geen bureaucratisch fonds voor nodig.’’

Dat er ook dorpsbelangen zijn die het ondernemersgeld mogen besteden, vindt Van der Molen een vreemde constructie. ,,Dan lijkt het een dorpsbelangenfonds.’’ Dorpsbelang Parrega-Hieslum is zo’n club waarvan de ondernemers in deze dorpen besloten dat zij het geld mogen besteden. Ze deden er dorpse dingen voor als het opknappen van de jeu-de-boulesbaan en de bermen inzaaien met wilde bloemen voor de biodiversiteit, vertelt penningmeester Fabio Poelhekke.

Dat beide dorpen wel meedoen aan het Ondernemersfonds betekent dat elke ondernemer mee moet betalen en geen recht op retributie heeft. Dat stuitte Poelhekke tegen de borst. ,,Je zal maar weduwe zijn en nog in het bedrijfspand van je overleden partner wonen, waar geen bedrijf meer is.’’ Voor die gevallen bedacht Poelhekke dat dorpsbelang deze mensen terugbetaalt uit de eigen dorpspot.

Inloopspreekuren

Allerlei ingewikkelde constructies terwijl bijna alle politieke partijen pleiten voor soepeler regelgeving voor ondernemers. ,,Niet tegenzitten met nodeloze regels’’, noemt Forum voor Democratie (FvD) dat en VNLB (Volkspartij in Nederlands Belang): ,,Wij willen een gemeente die zich leniger/flexibeler opstelt tegenover lokale ondernemers.’’

Die houding moet er zijn tegenover iedere burger, stralen alle verkiezingsprogramma’s uit. Waarmee de partijen toegeven dat het in hun grote gemeente maar niet lukt alle inwoners te bereiken. GBTL (Gemeentebelangen Totaal Lokaal) daarover: ,,Met het groter worden van onze gemeente, groeide de afstand tussen de burger en de politiek. Wij vinden dit een teleurstellende constatering.’’

Een greep uit wat de partijen hieraan willen doen: een onafhankelijke ombudsman waar burgers met klachten en signalen terecht kunnen, inloopspreekuren in kernen en wijken en bij elk besluit nagaan wat de gevolgen voor burgers zijn (Nieuw Sociaal), een referendum bij belangrijke thema’s (FvD en VNLB), enquêtes, raadplegingen en plaatselijke bijeenkomsten (GBTL), inloopspreekuur en inwoners betrekken bij het opstellen van plannen (CDA), luisteren naar de dorpsbelangen en wijkplatforms, ieder raadslid van de PvdA is contactpersoon voor een wijk of dorp, een ombudsteam (PvdA), een gemeente die meedenkt en klantvriendelijk is en waar politici, bestuurders en ambtenaren zich laten zien (FNP), goede digitale dienstverlening en daarnaast persoonlijk en tijdig contact bij vragen en problemen (VVD), inwoners behandelen met vertrouwen (D66), vertrouwen op de kracht van de mienskip, minder regels en meer menselijkheid (GroenLinks).

De ChristenUnie laat een afwijkend geluid horen: ,,In Súdwest-Fryslân gaat veel goed. De tevredenheid van de burgers over de gemeente is hoog.’’

Schuiven naar boven