Escape: voor iedereen het beste!

De politiek en ook de kernen zitten samen met een op te lossen probleem die iedereen in zijn greep houdt: de kernen willen geld voor mooie projecten, de politiek wil op een goede manier een gesprekspartner zijn voor alle partijen.

Onderstaande gedachte zou maar zo een oplossing kunnen zijn, waar bij de kernen die dat willen met een BIZ gaan werken, waarbij het huidige fonds stopt te bestaan.

De gedachte hierachter is dat als aan elk object een vast bedrag gekoppeld wordt als bijdrage aan de lokale BIZ, de kosten voor alle ondernemers gering zijn.

De afdracht per object kan nog wijzigen door te werken met verschillende bedragen per soort object, of per categorieën WOZ-waarden.

Onderstaand bij benadering de huidige gemiddelde aantal objecten waarover extra Onroerende Zaak Belasting wordt geheven voor het fonds inclusief gemiddelde bijdrage per object per kern:

Ondernemerscollectief schat in dat dergelijke bedragen voor de gemiddelde middenstander op te brengen zijn als zij gaan werken met een BIZ. Ook eigenaren van grotere panden zijn eenvoudiger te overtuigen als zij op basis van een eerlijker verdeling een bijdrage leveren aan mooie projecten in stad of dorp.

Huidige deelnemers zijn al zeer tevreden over een fonds

Van bovengenoemde partijen was Koudum tijdens de commissie B&F al duidelijk dat zij er vooral een feestpot van maken en het fonds eigenlijk niet nodig hebben.

Voor de overige kernen geldt dat zij al een goedwerkende vorm van een fonds hebben en daar tevreden over zijn. Het grote nadeel is echter dat veel grote bedrijven negatief zijn in deze kernen omdat zij onevenredig bijdragen in de pot. 

Door te werken met een BIZ en de afdracht op een gemiddelde van bijvoorbeeld bovenstaande bedragen te zetten, hebben ze hun budget al rond. Dit betekent een relatief geringe bijdrage per niet-woning. Om eventuele onterechte zaken eruit te halen (schuurtje bij particulier of enorme panden) kan hier nog een filter op en/of een differentiatie worden toegepast naar WOZ-waarde.

Met differentiatie in afdracht per waarde-categorie heb je ook draagvlak voor de BIZ bij de grootste betalers in een kern.

Door op deze manier te werken laat je een fonds aan de kernen die dat willen en daar al succesvol gebruik maken en laat je de Mienskip, de Mienskip. We voorkomen oneerlijke toestanden zoals in Allingawier waar 17 KVK ondernemers voor 4 betalende eigenaren van een niet-woning bepalen dat zij de BBQ moeten betalen.

De gemeente moet weliswaar het draagvlakonderzoek uitvoeren, maar door de nauwe banden met de betrokken deelnemende kernen kan dit eenvoudig door gezamenlijk op te trekken. Een specialist op het gebied van een BIZ is werkzaam binnen de gemeente Súdwest en daarmee is meer dan voldoende kennis in huis.

Voordelen van BIZ in vergelijk met situatie nu:

  • Je voorkomt bij BIZ elke zoveel jaar weer het gezeur.
  • Gemeente hoeft door voorgestelde verlaging naar € 1.000.000 nu niet meer te korten.
  • Je bent af van een fonds dat vooral geld wil hebben voor “eigen” projecten over de rug van ondernemers met vastgoed.
  • Je dempt de afdracht van eigenaren van kostbare objecten
  • Je laat de complete zeggenschap bij de individuele kernen
  • Je spaart een kosten verslindend apparaat uit: Ondernemersfonds met bestuur
  • Je bent af van een fondsbestuur dat eigen regels maakt en zich het recht voorbehoudt om meer geld bij ondernemers vandaan te halen. (in dit kader moet het Huishoudelijk Reglement goed bestudeerd worden, want hieruit blijkt nadrukkelijk het machtsspel)

Neem gewoon één jaar de tijd om dit op te tuigen. Kernen hebben dan de tijd om orde op zaken te stellen, een goede en realistische begroting op te stellen en daarmee de handen op elkaar te krijgen. Vergeet in dit kader ook niet het Fiksfuns waarvan ook Makkum en Workum gebruik kunnen maken aanvullend: € 720.000 beschikbaar per jaar gedurende nog een jaar of 18.

Schuiven naar boven