Waar is hier de nooduitgang?

Het borrelt in de politiek en het borrelt in de hoofden van de raadsleden en bij het college van Súdwest Fryslân. Niet in de laatste plaats is het Bauke Dam die in zijn verantwoordelijkheid voor het dossier “Ondernemersfonds”, opgescheept zit met zeer verdeelde partijen.

LTO gooit de knuppel in het hoenderhok

De verschillen tussen platteland en de grote stad waren nog nooit zo groot als nu. LTO heeft met haar schrijven namens meer dan 600 leden aan de politiek duidelijk gemaakt dat zij geen voorstander van de verlening van het fonds is. Ook van een voorkeurspositie met het eventueel ontvangen van geld voor “mooie dingen” voor haar sector is de LTO absoluut geen voorstander en dat siert de LTO.

Duidelijk is wel geworden dat verschillen tussen de belangen van ondernemers in de “grote stad” en de ondernemers op platteland heel anders beleefd wordt. De door de Federatie gewenste cohesie is compleet zoek.

Mienskip tegenover grotere plaatsen/ de steden

Ondernemerscollectief SWF begrijpt erg goed dat in met name de grotere steden de uitdaging om een aantrekkelijke binnenstad te houden, iets heel anders is dan het gezellig houden van de hoofdstraat in een dorpskern.

Ook begrijpt het Ondernemerscollectief SWF dat je de financiering van activiteiten in de grotere plaatsen waarin veel meer sprake is van anonimiteit van de individuele ondernemers, dit anders moet organiseren dan aan de stamtafel in het lokale café of buurthuis.

Bijeenkomst VOS/ Federatie en raadsleden op 30 oktober 2023

Met de recente bijeenkomst van de VOS en de Ondernemersfederatie (die was toch voor alle ondernemers??), samen met raadsleden, is door diverse lieden van de VOS en de Ondernemersfederatie voldoende duidelijk gemaakt dat zij werkelijk geen idee hebben hoe het werkt in de Mienskip. Nog steeds denken zij dat het georganiseerde model dat in de stad noodzakelijk is, net zo werkt in de Mienskip. In de Mienskip echter zijn het maar een handvol ondernemers die de handen ineenslaan voor de financiering van activiteiten.

Het grootste aantal kernen in Súdwest wordt juist gekenmerkt door het Mienskipsgevoel: in het lokale café of buurthuis “hebben we het er even over wie wat gaat betalen” en de activiteiten worden geregeld.

Dorpsbelangen: een handvol ondernemers betaalt dus verplicht de BBQ voor het hele dorp?.

De toevalligheid dat je een windmolen naast je huis hebt staan en dat de gemeente deze aanmerkt als “niet-woning” zorgt er nu al voor dat je verplicht bent de lokale BBQ voor het hele dorp te betalen.

Aan raadsleden ter beoordeling hoe zij er zelf tegenover zouden staan als zij nu net die ene persoon waren met die windmolen. Zouden zij zonder een verplicht fonds ook BBQ voor het hele dorp betalen als de voorzitter van Dorpsbelangen aan de deur klopt?

Waar is dan de nooduitgang?

De raad doet er verstandig de belangen zorgvuldig af te wegen voor heel de gemeente en niet alleen die partijen die in 2010 aan de basis van de Federatie stonden: Sneek, Bolward, Makkum en Heeg. Zij namen het initiatief tot de oprichting van het fonds. Met aanvulling van Workum zijn zij ook de belangrijkste partijen die nu hun wil willen opleggen aan de ondernemers in heel Súdwest Fryslân.

Het is zeer spijtig dat de burgemeester Jannewietske de Vries zich helemaal niet laat horen of zelfs ook maar een bemiddelende rol wil vervullen. Als het moeilijk wordt moet je blijkbaar wegduiken voor de kritische geluiden en je hoofd laten hangen naar de mensen met de meeste macht, de grootste monden en de grootste steden.

Raadsleden die zuiver handelen en naar eer en geweten oog hebben voor geheel Súdwest, stemmen tegen verlenging van het fonds. Het proces klopt niet, de zogenaamde waarheidsvinding van de rekenkamer klopt van geen kant en er is geen representatie draagvlakonderzoek geweest binnen héél de gemeente.

Súdwest is zoveel meer dan alleen (de arrogantie van) de grotere steden!

Overgangssituatie: nu echt van onderaf naar boven!

Om nog een vorm van cohesie tussen ondernemers in het stedelijke gebied en het platteland te ontwikkelen moet er gekozen worden tegen verlening.

Een overgangsjaar moet worden ingesteld waarbij naast deskundige partijen, ook andere gemeenten gevraagd worden hoe een BIZ werkt. Daarnaast kan men de tijd gebruiken om draagvlak te creëren en te verkrijgen voor activiteiten en een andere vorm van financiering daarvan.

Schuiven naar boven