Stadse fratsen: 85% of 65% besteed?

Het recente persbericht van de gemeente Súdwest Fryslân is duidelijk: doorgaan met het fonds en afschaffing van de retributieregeling. Gemeente vermeld dat 75% van de ondernemers door willen met het fonds. Maar waar komt die zogenaamde 75% vandaan?

Tijdens de commissievergadering van Bestuur & Financiën van de gemeente Súdwest Fryslân op donderdag 30 juni geeft inspreker en voorzitter van het Ondernemersfonds SWF onder andere aan dat ongeveer “85% van het fondsgeld goed besteed” wordt.

Wat de voorzitter bedoelt te zeggen, maar zelf niet onderbouwde, wordt voldoende duidelijk in de volgende taartdiagram: het bestede geld is slechts 65% van de totale instroom, waarbij er slechts een paar kernen zijn die het grootste deel van het geld zouden benutten. Zo is het aandeel van Sneek is 46,86% van het totale beschikbare geld ad€ 989.000 en dit is 56% van het totale bestede geld. Kijken we naar het totaal van het door de gemeente gestorte geld bij het fonds, dan blijkt dit voor Sneek slechts 38,48% te zijn.

Onze gemeente geeft in haar recente persbericht van 16 oktober een erg onvolledig beeld van de werkelijke situatie.

DE NUANCE: 72% van het totale besteedbare geld (na aftrek 6%) en daarmee 60% van het totale geld bij de deelnemende kernen wordt bijeengebracht in Sneek, Bolsward, Heeg, Workum en Makkum.

In bedragen (cijfers 2019) per kern is het als volgt opgebouwd (hier gaat overigens nog 6% vanaf):

Te allen tijde gaat het om het eerlijke verhaal welke voor iedereen begrijpelijk is, zelfs ook voor raadsleden die al heel erg veel stukken moeten lezen. In zijn voortvarendheid verzuimt de woordvoerder van het Ondernemersfondst om alle getallen in perspectief te plaatsen en daarmee wordt het volstrekt onduidelijk voor raadsleden om besluiten te nemen. In feite wordt slechts 65% van het totale subsidiebedrag besteed en géén 85%.

Waar het dus feitelijk op neerkomt is dat omdat met name vijf grotere ondernemersverenigingen dit fonds destijds wilden, de rest van de dorpen en steden in Súdwest Fryslân maar volgens hetzelfde model mee moesten doen. Súdwest Fryslân is qua (geografische) indeling totaal niet vergelijkbaar met Leeuwarden, om maar een stad te noemen waar ook een ondernemersfonds is. In Súdwest kennen we nog steeds een sterke Mienskip en die heeft geen fonds nodig die ook nog eens over de ruggen van een beperkt aantal ondernemers/ inwoners wordt gefinancierd!

Vervolgens heeft de aanpassing van de eigen reglementen ertoe geleid dat ineens onder “de ondernemer”, moest worden verstaan elke ondernemer met een inschrijving bij de KvK en niet de “betalende ondernemers”. Zo kan iedere ZZP-er voor een betalende ondernemers besluiten dat zijn dorp of stad deelneemt aan het fonds. Het kost deze ZZP-er zonder een “niet-woning” immers geen geld.

Het Ondernemersfonds SWF, maar ook contactpersonen van de gemeente, hebben dorpsbelangen op deze truc gewezen en naar ons is duidelijk gemaakt, ook voorzien van lijsten met daarop de namen van “alle ondernemers die men nodig zou hebben voor een meerderheid van de stemmen”. Vreemd genoeg werden (lang) niet alle betalende ondernemers om een handtekening ter instemming gevraagd.

Retributiecompensatie afschaffen?

Het fondsbestuur is van mening dat het wellicht nog een veel beter idee zou zijn om in het geheel met de retributiecompensatie te stoppen. Natuurlijk, het Ondernemersfonds wil een nog grotere pot met geld om gemeente breed (ongetwijfeld) goed smoelende projecten te financieren! Politiek en ondernemers moeten zich hier bewust van zijn.

Nu al hebben sommige deelnemende kernen erg veel moeite om de budgetten op te maken en dus worden maar projecten bedacht om de pot met geld leeg te maken. Dit, om te voorkomen dat het overschot in de pot voor “gemeente breed” zal vallen.

Hoewel Ondernemersverenigingen geld uit het fonds niet mogen gebruiken voor zogenaamde afschrijvingen, is het wel raar dat in begrotingen van sommige verenigingen dezelfde posten van jaar op jaar terugkomen: denk bijvoorbeeld aan “feestverlichting a € 25.000”.

Wij zijn erg nieuwsgierig hoe de LTO aan haar achterban zou verkopen dat de leden straks geen retributiecompensatie meer zouden krijgen als het Ondernemersfonds haar zin krijgt. Deze retributiecompensatie was namelijk bij aanvang van het fonds dé bepalende factor om LTO aangehaakt te krijgen en een nadrukkelijke voorwaarde van de gemeente.

BIZ: de oplossing!

We schreven er al eerder over: de BIZ is de oplossing om heel veel bezwaren te voorkomen!

Maak eerst een begroting, kijk wat dit kost, leg voor aan je leden en zorg ervoor dat je meer dan 66% van de leden achter je plannen krijgt. Zo ontstaat geen restgeld meer, is er bestuurlijk geen tweestrijd meer tussen handel & industrie en binnenstad, is de onvrede bij niet deelnemende kernen ondervangen en kan men per afgebakend (postcode) gebied activiteiten ontwikkelen waar de meerderheid van de betalende ondernemers het mee eens is.

Zie ook hoe Amsterdam met een BIZ omgaat.

Schuiven naar boven