Ondernemersfederatie Súdwest Fryslân uitsluitend voor grootste steden!

Met de recente uitnodiging van het bestuur van de Federatie gericht aan alle Raadsleden negeert de Federatie waar zij feitelijk voor staat: behartiging van de belangen van alle ondernemers in Súdwest Fryslân.

Uitgenodigd voor deze bijeenkomst in Offingawier zijn uitsluitend raadsleden. Sprekers van de deelnemende kernen komen uitsluitend om een POSITIEF verhaal te vertellen. En natuurlijk zijn die er.

Kernen welke ook lid zijn van de Federatie, zoals OV Súdwest, maar ook het meer kritische Koudum, zijn niet eens geïnformeerd over deze bijeenkomst.

Zoals de Federatie in 2010 is opgericht op initiatief van met name Sneek, Bolsward en Makkum, zo is het fonds opgericht door feitelijk dezelfde steden en zo heeft de gemeente klakkeloos aangenomen dat er werkelijk draagvlak was voor het fonds. Ja, alleen bij deze oprichters!!

De statuten van de Federatie beschrijven onder andere:

Aan sub a. van Artikel 2 gaat het bestuur op dit moment compleet voorbij: wat is optimale vertegenwoordiging van de belangen van bestaande en nieuwe ondernemers in de gemeente Súdwest Fryslân als je alleen de belangen behartigt van de aan het fonds deelnemende kernen?

Uit artikel 4 blijkt duidelijk hoe de structuur binnen de Federatie is en hoe gezellig het echt is als belangenbehartiger van heel Súdwest Fryslân.

Schuiven naar boven