Fundamentele vragen

Na de recente rechtspraak waarbij 17 bezwaar makende ondernemers uit Súdwest in het gelijk werden gesteld door de rechtbank, is het nu aan de gemeente Súdwest Fryslân om te schakelen. Het zou het de raad en het college sieren verder te kijken naar de achtergrond van de rechtszaak.

Mocht de gemeente, al dan niet gesteund door de VNG, in beroep gaan tegen de uitspraak, dan nog kennen we alleen maar verliezers.

Voor en door ondernemers?

Het fonds kwam er onder het mom van “voor en door ondernemers”. Inmiddels is het ondernemers tegen ondernemers en tegen de gemeente/ VNG.

Blijkbaar vindt de gemeente het waard om actief mee te werken aan het tegen elkaar opzetten van ondernemers in heel Súdwest.

Gaat gemeente Súdwest de stijd aan met Mienskip?

Bij herhaling zijn raadsleden en is ook de burgermeester Jannewietske de Vries gewezen op de grote verschillen in belangen die spelen bij de grote stad en in de Mienskip.

Als de gemeente in hoger beroep gaat, dan gaat de gemeente direct de strijd aan met de Mienskip, ten gunste van het krachtenveld in met name Sneek en Bolsward. Deze twee steden hebben prima alternatieven voor handen in de vorm van een BIZ. Dit kunnen heel goed ook meerdere BIZ’zen zijn voor de te onderscheiden gebieden (bijvoorbeeld De Hemmen, ’t Ges, Houkesloot, Binnenstad Sneek).

Kwalitatief draagvlakonderzoek in heel Súdwest Fryslân

Als de raad werkelijk wil weten hoe er in de gehele gemeente gedacht wordt over een gemeente breed fonds in relatie tot de mogelijke alternatieven, dan zet initieert zij een kwalitatief draagvlak onderzoek bij de de betalende ondernemers in heel Súdwest Fryslân en niet alleen niet alleen onder de ondernemers uit de grootste deelnemende kernen. Pas dan kunnen de volksvertegenwoordigers met droge ogen een gefundeerde mening uiten.

Wij wachten af om met een oordeel te komen of onze raad en college er met name voor (de ondernemers) van Sneek en Bolsward is, of ook nadrukkelijk kijkt naar de andere belangen in heel Súdwest Fryslân.

Schuiven naar boven