Ondernemerscollectief SWF: graag in gesprek met college en raad

In de afgelopen jaren is er veelvuldig een eenzijdig contact geweest tussen Ondernemerscollectief SWF en raadsleden en het college. Met regelmaat is verzocht om een inhoudelijk gesprek, maar tot op heden is dat er niet van gekomen. Waarom niet? Het antwoord ligt bij diverse raadsleden en het college.

Ondernemersfederatie

Uit alle beschikbare correspondentie over de gesprekken tussen de gemeente en “de ondernemers” in Súdwest, blijkt dat de gemeente alleen spreekt met de Ondernemersfederatie SWF en het Ondernemersfonds.

Belangrijk hierbij is te vermelden dat de Federatie vooral een vergaderorgaan is waarbij uitsluitend ondernemersverenigingen met minimaal 25 leden zich kunnen aanmelden. Hierbij moeten we zeggen dat OV Súdwest wel zitting heeft, maar absoluut geen voorstander van het huidige fonds is. Woudsend en IJlst zijn uit de Federatie gestapt omdat zij van mening waren en zijn dat de Federatie vooral de belangen van de aan het fonds deelnemende kernen behartigt.

De Federatie is ook geen plek voor kleinere ondernemersverenigingen waarbij de taken vaak rusten op enkele hard werkende bestuursleden. Notulen van diverse commissies bij de Federatie ontvang je als ondernemersvereniging ook uitsluitend als je een afvaardiging hebt in een betreffende commissie. Daarmee is de Federatie ook echt iets voor de grootste Ondernemersverenigingen.

Er zijn veel meer ondernemersgroepen in Súdwest Fryslân

Ondernemerscollectief SWF beoogt een spreekbuis te zijn voor alle ondernemers in heel Súdwest, of ze nu groot of klein, wel of niet verenigd zijn. Het is dan wel van belang dat ook de Raad en het college het gesprek aangaat en zich niet alleen laat souffleren door de Federatie en/of het Ondernemersfonds.

Bijgaand artikel van 17 februari 2019 in het Friesch Dagblad en qua inhoud nog altijd actueel.

Schuiven naar boven