Restgeld nader bekeken

Vanaf de start van het fonds is “restgeld” een belangrijk onderdeel van het fondsbeheer. Het was vanaf het begin duidelijk: ” geld, bijeengebracht in een kern, zal altijd beschikbaar blijven voor die kern.” Het fondsbestuur is van dit principe afgestapt en stelt dat zij dit konden doen omdat hiertoe democratisch besloten is in de toenmalige […]

Schuiven naar boven