Restgeld nader bekeken

Vanaf de start van het fonds is “restgeld” een belangrijk onderdeel van het fondsbeheer. Het was vanaf het begin duidelijk: ” geld, bijeengebracht in een kern, zal altijd beschikbaar blijven voor die kern.”

Het fondsbestuur is van dit principe afgestapt en stelt dat zij dit konden doen omdat hiertoe democratisch besloten is in de toenmalige adviesraad. Deze adviesraad bestond voor 90% uit de aan het fonds deelnemende kernen en slechts 10% niet deelnemers (tegenstanders) aan het fonds. De uitkomst van deze zogenaamde “democratische besluitvorming” is inmiddels duidelijk.

De gemeente heeft op een gegeven moment, zonder te weten wat de exacte hoogte van het restgeldsaldo in de CENTRALE KAS is, gezegd dat er iets met dit geld gedaan moet worden. In 2019 heeft het fondsbestuur bedacht dat alle niet-deelnemende kernen hun restgeld over 2016 en 2017 mochten gebruiken. Nadat kernen hebben voor 1 juni 2019 hebben moeten aangeven dat ze dit restgeld willen gebruiken, kwam het fondsbestuur plotseling met nieuwe spelregels begin juli 2019. Hierbij bleek dat het restgeld vóór 1 april 2020 moest zijn verantwoord en besteed. Nota bene vóórdat het weer mooi genoeg is om leuke dingen te organiseren.

Hieronder uitnodigingsbrief gebruik restgeld 2016-2017 (voor 1 juni 2019 reageren)

Hieronder de spelregels voor het gebruiken van restgeld 2016-2017 (begin juli 2019 ontvangen):

Restgeld per kern?

Dat over het wijzigen van de spelregels veel onvrede is ontstaan, dat mag duidelijk zijn. Over hoogte van de het restgeldbedrag per kern was heel veel onduidelijk/ niet transparant Dat echter kernen helemaal geen geld hebben ontvangen is ronduit een schande.

De politiek keek en kijkt steeds weg en ook de rekenkamer van de gemeente is gewezen op de onduidelijkheid in verantwoording en heeft niets gedaan tot op heden. De raad, de coalitie en de rekenkamer lijken malversaties blijkbaar niet belangrijk te vinden. “Wat schimmig is, moet schimmig blijven”, lijkt het wel.

Het fondsbestuur stelt dat het ingewikkeld is om de juiste hoogte van de positie van de CENTRALE KAS aan te geven én dat de hoogte van het saldo restgeld per kern ingewikkeld is. Wij helpen hierbij het fonds, de raad, de coalitie en de rekenkamer graag met een eenvoudig fictief voorbeeld in EXCEL:

Schuiven naar boven