Raadsvoorstel Teylingen aangenomen: ondernemers gecompenseerd!

Donderdagavond 11 maart heeft de gemeenteraad van Teylingen besloten de ondernemers in Teylingen te compenseren voor hun WOZ-verhoging (tbv Ondernemersfonds) over 2017. Ook vergoedt de gemeente juridische kosten, zij het (nog) niet alles.

Nadat het Hof in Den Haag in mei 2020 vernietigend heeft geoordeeld over de strijdigheid van het Ondernemersfonds van Teylingen met de gemeentewet, heeft de gemeenteraad een schikking getroffen met gedupeerde ondernemers:

 1. alle ondernemers die in 2017 extra opslag OZB niet woningen hebben betaald, die extra
  opslag (€ 355.000,-) terug te betalen;
 2. de ondernemers het bedrag te vergoeden van € 100,- die zij hebben ingelegd voor
  juridische kosten (€ 16.000,-);
 3. de ondernemers die beroep hebben aangetekend de griffiekosten (€ 1.665,-) over 2017
  te vergoeden;
 4. de financiële consequenties te dekken uit het terugontvangen bedrag uit het
  Ondernemersfonds van € 271.518, het terug te ontvangen bedrag van € 16.500,- inzake de
  terugbetaling over 2017 en voor het overige deel uit de Algemene reserve.

In Sùdwest Fryslân is er sprake van een vergelijkbare situatie en dus is het wachten tot onze gemeenteraad ook oordeelt dat het gemeente brede fonds in Sùdwest strijdig is met de gemeentewet én rechtsongelijkheid creëert. Onze sympathieke wethouder Bauke Dam heeft de twijfelachtige eer te redden wat er te redden valt voor de gemeente.

Maandag 8 maart werd het college al aan het wankelen gebracht door een motie van Semplonius, FNP en CU. Semplonius stelde in december 2020 nog schriftelijke vragen over de effecten van de jurisprudentie op de begroting in Sùdwest. De gemeente e wilde hier eigenlijk niets mee doen. Dit kan de gemeente Sùdwest nu wel eens duur komen te staan.

Net als in Teylingen zou het voor de hand liggen dat alle restgelden en dus ook de restgelden die zonder kloppende verantwoording door het Ondernemersfonds SWF zijn overgeschreven naar bankrekeningen van ondernemersverenigingen, weer terugvloeien naar de ondernemers die dit hebben betaald. Ook moeten de gelden die inmiddels door het fonds gemeente breed zijn besteed, weer terug naar de ondernemers die hiervoor betaald hebben. Mocht dit geld niet meer op rekening van het fonds staan, dan zal de gemeente hiervoor op moeten draaien.

Download hier belangrijkste documenten uit de raadsvergadering in Teylingen:

Schuiven naar boven