Koelkast, dempen sloot: voor en door ondernemers?

Tijdens de commissievergadering van donderdag 9 november 2023 werd maar weer eens goed duidelijk dat het Ondernemersfonds al lang niet meer doet waarvoor het in 2015/2016 bedoeld was: “..zonder het geld van het fonds hadden we nooit een nieuwe koelkast, TV-scherm en het dempen van een sloot kunnen realiseren.” Aldus een inspreker van Offingawier.

Blijkbaar vraagt niemand zich af waar dit geld in hoofdzaak vandaan komt: 80% wordt bijeengebracht door De Potten, starteiland, ligplaatsen en jachthavens. Laten deze meebetalers aan de koelkast, het beeldscherm en dempen van de sloot nu allemaal op grote afstand van het dorp zelf liggen en dus in het geheel geen enkele binding met het dorp hebben!

Wethouder Dam: als we verlengen, dan ontstaat er vanzelf een vergroting van draagvlak

Hoe bijzonder is de stellingname van Wethouder Dam dat hij hardgrondig ontkent dat er geen sprake is van een meerderheid van kernen tegen het fonds? Het manifest waarmee 50 kernen duidelijk tegen het fonds zijn, nog los van de LTO die met haar meer dan duizend leden tegen het fonds is, geeft toch duidelijk weer waar we nu staan?

Daarnaast lijkt wethouder Dam, absoluut wel een sympathiek persoon, overduidelijk belangen te verdedigen van de belangrijkste deelnemende kernen zonder helder argument. Het lijkt er regelmatig op dat hij zaken zonder overtuiging verkondigt. Zo ook de stelling dat de draagkracht vermoedelijk wel vergroot wordt als iedereen verplicht wordt mee te doen.

Verplichte deelname aan het fonds: vergelijk met UITHUWELIJKEN
Ondernemerscollectief ving een vergelijk op als ware de verplichte deelname van kernen een vorm van uithuwelijken:
“.. je wilt niet, moet toch en je hoopt dat je een gelukkig leven krijgt.”

LTO: wij willen dit niet!

LTO geeft aan dat zij al meer dan voldoende doen voor onderlinge verbinding, maar ook aan natuurbeheer met de meer dan 1100 agrariërs in Súdwest en zitten niet te wachten op een uitzonderingssituatie om een pot geld te ontvangen en leuke dingen van te doen.

Plan B

Waar elke welkdenkende ondernemer en bestuurder een plan B achter de hand heeft voor het geval een situatie niet volgens planning zou verlopen, hebben de belangrijkste kernen en wethouder in het geheel niet eens nagedacht over een plan B.

Een van de meest voor de hand liggende alternatieven is een BIZ, maar hier bleek niet over te zijn nagedacht.

Sterker nog, de insprekers namens Bolsward en Sneek hadden werkelijk geen idee dat met de nieuwe Wet BIZ vrijwel alles wat ze nu organiseren, ook met een BIZ mogelijk is. Laten wij dit nogal “bijzonder” noemen.

AED: had ook betaald kunnen worden in alle kernen vanuit niet opgevraagd restgeld

Het is natuurlijk prachtig dat er levens gered worden met een AED, maar ook dit kan natuurlijk ook op een andere manier gefinancierd worden.

Zo had het fondsbestuur van alle restgeld per kern dit specifiek ter beschikking kunnen stellen voor de aanschaf van AED’s. Collectief inkopen en korting bedingen.

Koudum: vooral feestjes en leuke dingen, die zonder fonds ook gedaan werden.

Koudum was erg duidelijk in haar standpunt over voortzetting van het fonds: “geef ons gewoon het geld dat wij ophalen en zonder bemoeienis bepalen wij waaraan wij het geld besteden willen, het is immers ons eigen geld!” Ook gaf de woordvoerder van Koudum eerlijk toe dat zij gewoon leuke dingen doen met het geld die ze zonder het fonds ook hadden gedaan.

Allingawier: 4 betalende ondernemers en 21 inschrijvingen bij KVK

De inspreker uit Allingawier geeft in zijn betoog aan dat hij, omdat hij een windmolen heeft en dus meebetaald, de lokale pot van dorpsbelangen voedt. Hij wil best wat voor Allingawier doen, maar niet als verplichting omdat hij toevallig een “niet-woning” bezit.

De inspreker geeft aan dat er volgens de KVK er wel 21 “ondernemers” zitten in Allingawier en met slechts vier betalende ondernemers, heeft het dorpsbelang al gauw een meerderheid gevonden om hun geld te “pakken”.

Voorzitter Ondernemerscollectief: manifest 50 kernen geeft duidelijk NEE aan

Voorzitter van Ondernemerscollectief, tevens ondernemer in Woudsend, geeft tijdens zijn betoog aan dat afvaardigingen van 50 kernen in Súdwest Fryslân er een duidelijk NEE tegen de verlenging is.

De groep tegenstanders van het fonds wordt volgens de voorzitter steevast afgedaan als een “klein groepje negatievelingen”. Hetgeen middels het manifest aantoonbaar anders is.

De aanloop naar de instelling van het fonds door de federatie, de ervaringen tijdens de jaren als lid van de adviesraad, maar ook daarna, geven een duidelijk patroon van bevoordeling van de grootste kernen aan. Dit zijn niet geheel toevallig ook de belangrijkste kernen die lid zijn van de Federatie.

Blauwhuis: er is een absolute meerderheid van kernen TEGEN het fonds

De inspreker namens Blauwhuis ging in op het totale gebrek aan draagvlak. Over de deelnemende kernen kan dan mogelijk wel gezegd worden dat er sprake is van draagvlak, in absolute aantal is de meerderheid van kernen ook na 8 jaren nog niet voorstander van het fonds. Zelfs binnen bestaande kernen is een zwijgende hoeveelheid ondernemers die zich koest houden uit angst voor verlies van klanten, dan wel een negatieve reactie vanuit de gemeente omdat men de gemeente nog weer nodig heeft.

Schuiven naar boven