BIZ nog lang zo gek nog niet

Al jaren is de huidige opzet van het ondernemersfonds SWF een doorn in het oog van heel veel ondernemers uit deelnemende en niet-deelnemende kernen. Daarnaast houdt het fonds de gemoederen ook binnen de gemeente raad goed bezig en is er met meer dan 90 juridisch onderbouwde WOZ-bezwaren ook voldoende duidelijk dat de bezwaren uit heel […]

Gemeente SWF staat boven de wet

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilde met haar restitutieregeling. Deze regeling is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De gemeenteraad had het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd in verband met de financiële ondersteuning aan een ondernemersfonds. Bepaalde ondernemers krijgen restitutie van deze opslag van de […]

WOZ-bezwaar betekent niet: niet betalen

Wellicht goed te vermelden dat iedereen die zijn/ haar WOZ-bezwaar heeft ingediend bij de gemeente Sùdwest Fryslân, gewoon aan de gemeente moet betalen. Indien gemeente besluit dat het bezwaar gegrond is, dan krijgt u allen het geld ook weer terug. Wel kunt u een verzoek bij de gemeente indienen tot opschorting van uw betaling zolang […]

Schuiven naar boven