Retributie weer mogelijk, ook zonder postcode

Alle ondernemers uit een kern waar men heeft gekozen voor Retributie, kunnen nu hun geld weer terugvragen.

LET OP:

het kan zijn dat u ben aangeslagen voor een aangekocht stuk grond, waar nog geen postcode/huisnummer aan gekoppeld is. In dergelijke gevallen kunt u een retributieverzoek indienen bij het fonds, mits uw kern recht heeft op retributie.

Schuiven naar boven