Afhandeling WOZ-bezwaren: kan maanden duren

Zoals u inmiddels al heeft gemerkt, is er nog geen reactie van de gemeente op de ingediende bezwaren gekomen.

Navraag heeft ons geleerd dat de gemeente deze week is begonnen met het in behandeling nemen van de bezwaren en zal toetsen in hoeverre de ingediende bezwaren terecht zijn. Een reactie kan in principe nog wel maanden op zich laten wachten, aangezien de gemeente tot 31 december van dit jaar de tijd heeft te reageren. Eventueel kan zij dan nog uitstel aanvragen voor maximaal 6 weken.

Hoewel de gemeente al informatie zou hebben ingewonnen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten en weet dat er succesvol een rechtszaak is aangespannen tegen de extra heffing in het kader van een een ondernemersfonds, hebben ze blijkbaar nog steeds niet scherp dat ze fout zitten in onze ogen.

Schuiven naar boven