WOZ-bezwaar betekent niet: niet betalen

Wellicht goed te vermelden dat iedereen die zijn/ haar WOZ-bezwaar heeft ingediend bij de gemeente Sùdwest Fryslân, gewoon aan de gemeente moet betalen. Indien gemeente besluit dat het bezwaar gegrond is, dan krijgt u allen het geld ook weer terug.

Wel kunt u een verzoek bij de gemeente indienen tot opschorting van uw betaling zolang uw bezwaar nog niet is afgehandeld. Dit kan via het sturen van een mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Schuiven naar boven