Retributiecompensatie aanvragen vertraagd

Waar Ondernemersfonds SWF ons eerder al rond 1 mei van elk jaar in de gelegenheid stelt om retributiecompensatie aan te vragen, lijkt dit nu toch vertraagd.

Op haar eigen website geeft Ondernemersfonds SWF aan dat zij verwachten dat rond half juni het wel weer mogelijk is om de retributiecompensatie aan te vragen:

De kans is groot dat dit samenhangt met de afwegingen die de gemeente moet maken waar het gaat om de rechtmatigheid van de WOZ-beschikking. Laten ze dat dan schrijven, want al jaren kon het wel voor 1 mei en dus doemt de vraag op wat er nu ineens anders zou zijn.

Schuiven naar boven