Gemeente SWF staat boven de wet

Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilde met haar restitutieregeling. Deze regeling is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

De gemeenteraad had het OZB-tarief voor niet-woningen verhoogd in verband met de financiële ondersteuning aan een ondernemersfonds. Bepaalde ondernemers krijgen restitutie van deze opslag van de OZB. Ondernemer X behoort niet tot deze groep en stelt dat sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen.

Het Hof Den Haag oordeelt dat de gemeente Teylingen de wettelijke regeling voor tariefdifferentiatie in de OZB omzeilt met haar restitutieregeling. Op grond van deze regeling werden bepaalde groepen ondernemers in de gemeente gecompenseerd voor de OZB-verhoging die de gemeente heeft doorgevoerd om een ondernemersfonds te financieren. Het resultaat van de restitutieregeling, die buiten de OZB-verordening omging, is dat er per saldo voor zowel de OZB eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting twee verschillende tarieven waren ontstaan (namelijk met en zonder korting). Het hof achtte dit alles in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het hof biedt rechtsherstel door de kortingsregeling ook jegens ondernemer X toe te passen en de aanslagen OZB te verminderen.

Boven de wet

De situatie in Teylingen is gelijk aan de situatie in onze gemeente. Ondanks het feit dat het college in onze gemeente al meer dan een jaar kennis heeft van deze rechtspraak, weigert zij volgens de wetgeving te handelen. Vragen de gemeenteraad, maar ook van Ondernemerscollectief SWF worden door gemeente SWF niet inhoudelijk beantwoord. De gemeente SWF lijkt een afweging te maken dat de uitvoering van de wet niet op hen van toepassing is en stelt zichzelf daarmee boven de wet.

Verantwoordelijk wethouder Dam zegt af te willen wachten tot de Rekenkamer van de gemeente SWF komt als zij het onderzoek heeft afgerond. Zoals duidelijk vastgelegd doet de Rekenkamer geen onderzoek naar de juridische kant van het fonds en dus moet wethouder Dam hier zelf inhoudelijk een reactie op geven.

Ondernemerscollectief SWF wacht namens vele ondernemers nog steeds op een inhoudelijk antwoord.

Schuiven naar boven