BIZ nog lang zo gek nog niet

Al jaren is de huidige opzet van het ondernemersfonds SWF een doorn in het oog van heel veel ondernemers uit deelnemende en niet-deelnemende kernen. Daarnaast houdt het fonds de gemoederen ook binnen de gemeente raad goed bezig en is er met meer dan 90 juridisch onderbouwde WOZ-bezwaren ook voldoende duidelijk dat de bezwaren uit heel de gemeente komen.

Met alle weerstand in onze gemeente, binnen steden en dorpen, als ook binnen de gemeenteraad, aangevuld met een uitspraak van het Hof in Den Haag over rechtsongelijkheid, zouden onze volksvertegenwoordigers zich eens écht serieus moeten richten op het faciliteren van een BIZ.

Een BIZ is een prachtig instrument als een meerderheid van gelijkgestemden in een afgebakend gebied geld verzamelt voor hun duidelijke doelen met bijbehorend budget. Hoe mooi kan het zijn dat de gemeente, maar ook het fonds af is van alle perikelen, het gedoe met retributie en zich weer focussen op echte samenwerking tussen ondernemers en niet op opgelegde samenwerking?

Wie gaat werken met een BIZ moet natuurlijk wel zaken goed verantwoorden. Dus alleen een CENTRALE KAS voor de eigen ploeg en geen verantwoording meer over het niet naleven van de CENTRALE KAS voor een hele gemeente. Nee, je voert hem alleen voor de eigen groep gelijkgestemden.

Handel & Industrie staat niet meer tegenover de Retail en dure kosten van een centrale organisatie blijven achterwege. Een bijkomend voordeel is dat de autonomie weer terug gaat naar de diversiteit in de gemeente en binnen de kernen zelf. De gemeente faciliteert slechts en is niet meer, zoals nu, (onbewust) partij in een schimmig spel van geld verdelen/ toe-eigenen voor zogenaamde gemeente brede initiatieven. Wel moet er gekeken naar mogelijke belangenverstrengelingen tussen raadsleden/ partijen en het fonds welke specifiek stemgedrag kunnen beïnvloeden. (Technolab kan hierin als voorbeeld dienen).

Waar negatievelingen over een BIZ zouden bepleiten dat dat ze dat niet meer willen omdat ze het kennen uit het verleden (Sneek, Bolsward), moet de gemeente hier klip en klaar tegenover stellen dat die wet al sinds de invoering van het huidige fonds in 2016 was aangepast en precies dat mogelijk maakt wat met nu wil doen met die hele bak met geld.

Bij invoering van de BIZ moet nog wel even afgerekend worden met alle kernen voor wat betreft het restgeld dat terug moet naar de kernen waar het geld vandaan kwam. Ook moet binnen een stad als Sneek in stemming gebracht worden wat er met die tonnen (!!) aan restgeld gaat gebeuren. Dit geld is op hun rekening is bijgeschreven door het eerste (onbehoorlijke) bestuur, zonder de extra 10% heffing (naast de 6%).

Voor wie echt van alle haat, nijd en politiek gekonkel af wil is de BIZ nog lang zo gek nog niet!

Schuiven naar boven