“De ondernemers”: wie zijn ze?

Het college en in het bijzonder Bauke Dam, spreekt in het kader van het Ondernemersfonds met regelmaat over “de ondernemers”. “Het fonds is voor en door ondernemers..”, “Ondernemers moeten zelf hun onderlinge verschillen oplossen waar het gaat om het fonds”.

Wie objectief kijkt naar “de ondernemers”, zou kunnen zeggen dat dit alle ondernemers in heel Sudwest Fryslan zijn. Zoomen we in op de gesprekspartners van de de gemeente tot nu toe, dan kunnen we stellen dat met “de ondernemers” bedoelt wordt de Stichting Ondernemersfederatie.

Stichting Ondernemersfederatie (Federatie)

In hoofdzaak zijn de leden van de Federatie de ondernemersverenigingen met meer dan 25 leden (statutair bepaald) en nog wat scherper neergezet zijn de leden op OV Sùdwesthoeke na een groot voorstander van het Ondernemersfonds in de huidige vorm. OV Woudsend en OV IJlst zijn uit onvrede over de besluitvorming en opzet eerder al uit de Federatie gestapt.

Het was ook de Federatie (met haar leden) die het in initiatief heeft genomen tot oprichting van het fonds.

Nu we vaststellen dat de absolute meerderheid van de leden van de Federatie bestaat uit voorstanders van het Ondernemersfonds, hoeft de gemeente ook niet van de zogenaamde spreekbuis van ” de ondernemers”, te verwachten dat er een wanklank wordt geuit over het Ondernemersfonds. Dat is dan mede ook de aanleiding geweest om Ondernemerscollectief SWF in het leven te roepen.

Voormalige Adviesraad van het fonds en besluitvorming bij het Ondernemersfonds

In de voormalige Adviesraad van het fonds zaten dezelfde leden als bij de Federatie, op OV Sùdwesthoeke na, waardoor ook de aan deze groep voorgelegde besluiten met ruime meerderheid werden genomen door de voorstanders van het Ondernemersfonds.

Alle besluiten die zijn genomen die niet in het belang van tegenstanders van het Ondernemersfonds waren, konden zo nooit worden tegengehouden. Een zogenaamde “democratisch genomen besluit” kon zodoende te allen tijde aan de gemeente worden voorgelegd.

Diverse besluiten waaronder de toevoeging van de restgelden aan de algemene middelen voor voor zogenaamde gemeente brede initiatieven konden er op deze manier makkelijk worden doorgedrukt.

Onbehoorlijk bestuur

Onbehoorlijk bestuur werd niet bestraft omdat het blijkbaar niet in het nadeel was van de aan het fonds deelnemende kernen. De Subsidieverklaring welke is opgesteld door een accountant was duidelijk: er zijn bedragen zonder verantwoording overgemaakt naar diverse kernen. Met name ook kernen welke een directe link hebben met de toenmalige bestuursleden. Dat zou ook bij de politiek op zijn minst bedenkingen moeten opleveren.

Schuiven naar boven