Beeldvorming, Fonds en Cultuur Kwartier

Voorzitter van het Ondernemersfonds stuurt een blij bericht de media in met als boodschap dat het Ondernemersfonds SWF als thema “In verbinding” heeft en dat het aantal dorpen en steden is verdubbeld ten opzichte van de vorige editie van het Uit Festival.

In zijn tekst benoemt hij expliciet dat Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/ Sanfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend deelnemers zijn.

Wat de voorzitter van het Ondernemersfonds niet vermeldt is dat het Cultuur Kwartier vorig jaar nog subsidie van de provincie ontving en dit jaar niet. Nu worden restgelden gemeente breed ingezet, zonder dat de betrokken kernen dit weten. Ook steekt het fondsbestuur trots nog van wal dat dit een fantastisch “gemeente breed” initiatief is.

Tegenstanders van het eerste uur, Blauwhuis, Hindeloopen, IJlst, Oudega/ Sanfirden en Woudsend worden nu genoemd als gebruikers van het Ondernemersfonds SWF, waar dit niet klopt. Het valt natuurlijk niet te rijmen dat als je tegenstander bent van het fonds, er toch gebruik van maakt. Als op voorhand duidelijk was hoe Cultuur Kwartier werd gefinancierd, dan waren er hoogstwaarschijnlijk maar zo andere keuzes gemaakt.

Ondernemers verenigd binnen Ondernemerscollectief SWF verwerpen deze beeldvorming dan ook en roepen op tot transparantie van en bij het fonds.

Schuiven naar boven