Raad wil meer inzicht in Ondernemersfonds

Op woensdag 7 juli 2021 publiceerde de Leeuwarder Courant bijgaand artikel waarin duidelijk wordt dat er wederom vragen aan het college zijn gesteld ten aanzien van het functioneren van het fonds. Ondernemerscollectief SWF is erg blij met deze bijdrage.

Wij kunnen ons daarom in hoofdlijn vinden in de inhoud van het artikel. Wel is een nuance op zijn plaats: er wordt geschreven dat het fonds ongeveer 1 miljoen euro ontvangt ter bevordering van de economie in Sùdwest Fryslân. Naar onze mening is het door de deelname van 25 dorpsbelangen, erg lastig te concluderen waar het principe “voor en door ondernemers” nu eigenlijk nog voor staat.

25 van de 36 deelnemers zijn Dorpsbelangen: niet in lijn met samenwerkingsovereenkomst gemeente.

Van de in totaal 36 deelnemende kernen, zijn er slechts 10 ondernemersverenigingen en 1 privépersoon die gebruik maakt van het fonds. De uitgangspunten voor de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente stroken niet met de uitvoering van het fonds het principe “voor en door ondernemers”.

Schuiven naar boven