Raadsvragen: gemeente reageert te laat en wéér niet op inhoud!

Nadat eind juni door Semplonius schriftelijke vragen aan het college zijn gesteld, had het college ook vóór 1 augustus inhoudelijk moeten reageren. Onder het mom van “vakantieperiode”, heeft het college wederom tijd gekocht en pas de vragen op 17 augustus behandeld en in de dagen daarna de antwoorden nader uitgewerkt.

Nou ja, uitgewerkt: er zijn wat teksten opgetekend en er wordt verwezen naar de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer. Het accountantsrapport, met verklaringen van notabene het fondsbestuur zelf waren duidelijk: er is in strijd met afspraken gehandeld! Als je de onderste steen boven wilt hebben, dan zorg je daarvoor. Ook het onbehoorlijke bestuur van het oude bestuur wordt in het geheel niet aan de orde gesteld.

Elke kern, elke ondernemer uit een bepaalde kern, heeft recht op transparante informatie over de cijfers in zijn kern. Een simpele staat van inkomsten en bestedingen, reserveringen etc. per kern kan zeer (!) eenvoudig worden opgesteld. Waarom gebeurt dit niet?

Hiermee heeft het college voor de zoveelste keer én niet inhoudelijk gereageerd én tijd gekocht. Het wordt een leuke eerstvolgende raadvergadering als u het ons vraagt.

Schuiven naar boven