Verkiezingen : hoe denken partijen over het ondernemersfonds SWF?

Nu zeer binnenkort de gemeenteraadsverkiezing er weer zijn, is het ook voor Ondernemerscollectief SWF spannend te zien welke partijen aandacht voor ondernemers en in het bijzonder het ondernemersfonds hebben.

Samengevat:

Alleen Sicco Rypma van FNP is echt duidelijk over het fonds tijdens een interview voor de website Brekt. Sicco Rypma keert zich nadrukkelijk tegen het fonds. Ook hier hopen wij dat de gehele FNP zich tijdens raadsvergaderingen net zo duidelijk uitlaat!

GBTL bespreekt als enige partij het ondernemersfonds in haar verkiezingsprogramma. Erg duidelijk over de toekomst is GBTL echter niet.

Diverse kandidaten van Nieuw Sociaal zijn in onderlinge gesprekken met Ondernemerscollectief SWF expliciet tegen het huidige fonds. Tijdens raadsvergaderingen is dit er echter totaal nog niet uitgekomen. Wij hopen dat zowel GBTL, als ook Nieuw Sociaal zich tijdens raadsvergaderingen nadrukkelijker tegen het huidige fonds opstelt.

GBTL:Een ingesteld fonds waar ondernemers nogal afwijkend over denken. Het heeft zeker zijn positieve kanten maar deelname dient niet te worden afgedwongen door een verplichte ophoging van de Onroerend Goed Belasting (OZB). Omdat er nog steeds geen centrale kas is en betalingen niet gecontroleerd worden dient dit fonds grondig te worden herzien.”

Nieuw Sociaal: Nieuw Sociaal is een nieuwe partij die net als het CDA en de PvdA wel aandacht besteed aan de rol van ondernemers in Súdwest Fryslân. Van diverse kandidaten bij Nieuw Sociaal is bekend dat zij afkeurend staan tegenover het fonds. Jammer dat er geen duidelijk standpunt in het partijprogramma wordt ingenomen.

FNP: Het FNP is erg summier over ondernemerschap. Van diverse kandidaten bij FNP is bekend dat zij afkeurend staan tegenover het fonds. Jammer dat er geen duidelijk standpunt in het partijprogramma wordt ingenomen. Wel is Sicco Rypma erg duidelijk in een interview op de website Brekt over het fonds:

CDA: Het CDA meldt in de kantlijn wel summier iets over het belang van ondernemer(schap). Verder meldt het CDA helemaal niets over het fonds en met wat we in de afgelopen jaren gezien hebben, is het CDA een groot voorstander van het fonds. Van het CDA moeten we daarom ook vooral geen vertrouwen hebben dat zij in het kader van het fonds een steunpunt voor ondernemers is.

VVD: Waar van oudsher de VVD een “ondernemerspartij” was, blinkt de afdeling van de VVD in Súdwest uit in een paar regels over ondernemerschap. Geheel afwezig is een standpunt ten aanzien van het fonds. Met wat we in de afgelopen jaren van de VVD Súdwest Fryslân gezien hebben in het kader van het fonds, is er totaal geen vertrouwen in de VVD als steunpunt voor ondernemers in dit kader.

PvdA: Hoewel een uitgebreide paragraaf over ondernemers, meldt de PvdA helemaal niets over het fonds en met wat we in de afgelopen jaren gezien hebben, is de PvdA een groot voorstander van het fonds. Van de PvdA moeten we daarom ook vooral geen vertrouwen hebben dat zij in het kader van het fonds een steunpunt voor ondernemers is.

Groen Links: Heeft werkelijk helemaal niets met ondernemers, althans, zij melden er niets over. Gegeven de opstelling van Groen Links in de afgelopen jaren moeten we vooral géén vertrouwen hebben dat Groen Links een steunpunt voor ondernemers is.

CU: De Christen Unie besteed maar liefst 3 punten aan ondernemers. Waar Lieuwe van der Pol in het verleden zeer uitgesproken was over en tegen het fonds, is het na zijn vertrek uit Sùdwest, vooral rustig gebleven in het kader van het fonds. Mogelijk moeten de huidige raadsleden zich nog meer en nadrukkelijker uitspreken.

D66: Heeft werkelijk helemaal niets met ondernemers, althans, zij melden er niets over. Gegeven de opstelling van D66 in de afgelopen jaren moeten we vooral géén vertrouwen hebben dat D66 een steunpunt voor ondernemers is.

FvD: Deze lokale nieuwkomer met vooral jonge gasten zal zich moeten bewijzen. Er wordt naar het landelijke programma verwezen waar algemene termen worden genoemd in het kader van ondernemers. In het kader van Sùdwest Fryslân en in het bijzonder het fonds wordt helemaal niets gemeld.

Volkspartij in Nederlands Belang: Deze lokale nieuwkomer benoemt wel wat algemene zaken over ondernemers, maar heel concreet is het allemaal niet. Over het fonds wordt helemaal niets gemeld.

Schuiven naar boven