Ondernemersfonds gaat strijd aan met “eigen” ondernemers!

Het Ondernemersfonds SWF heeft zelf eerder al had bepaald dat in een kern ook ondernemers zonder vastgoed mochten stemmen over deelname aan het fonds in die kern. Nu verplicht het fonds deelnemende kernen tot het maken van reclame welke ook nog moeten worden betaald ten laste van het fondsgeld zelf.

Bij de start van het fonds werd vrolijk het credo geuit: “voor en door betalende ondernemers”. Dit werd zelfs expliciet vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Later is dit weer teniet gedaan en telt ook de stem van niet betalende ondernemers. Deze laatste groep beslist zo dus tijdens vergaderingen over de portemonnee van de betalende ondernemers uit dezelfde kern.

Wat al tijden wordt vermoed, is helaas waarheid geworden: het bestuur van het fonds vindt dat zijzelf gerechtigd is om te beschikken over het geld van ondernemers uit Súdwest Fryslân.

Nu blijkt dat steeds meer ondernemers zelf helemaal niet meer mogen beschikken over “hun eigen geld”: zij moeten aan allerlei verplichtingen van het fonds voldoen en/of verplichtingen zoals door de eigen ondernemersvereniging opgelegd. Hierdoor is er in toenemende mate sprake van onenigheid tussen indieners van projecten, de lokale besturen van ondernemersverenigingen en het fonds.

De Raad van Toezicht lijkt geen idee te hebben dat dit allemaal gebeurt. Leden van deze Raad van Toezicht zijn vaak goede bekenden van bestuursleden van het fonds en dus lijkt ook hier de slager zijn eigen vlees te keuren.

Zo wordt het feestje van het fondsbestuur en in het bijzonder de voorzitter, steeds gezelliger!

Op de site van het fonds staat weliswaar “wie bepaalt waaraan het geld mag worden besteed”, maar als het fonds dus ondernemers verplicht om “promotiematerialen” bij het fonds te bestellen, dan klopt die stelling niet meer. Het is ons duidelijk geworden dat het fondsbestuur erg sturend optreedt waar het gaat om bestedingen of dat besturen/ commissies bij ondernemersverenigingen zelf nog weer extra richtlijnen hebben opgesteld om geld uit te kunnen geven.

Onderstaande tekst komt uit een mail van het fondsbestuur aan deelnemende kernen en is op het moment van het schrijven van dit bericht niet op de eigen website van het fonds vermeld:

Schuiven naar boven