Waar blijft het rapport van de Rekenkamer???

Nadat wij vorig jaar mei schreven dat de rekenkamer een onderzoek naar het functioneren van het fonds zou doen, zijn wij nu ongeveer een jaar verder en is er nog steeds geen rapport opgeleverd.

De rekenkamer voert onderzoeken op advies van de gemeenteraad uit en daarom is het in dit geval erg vreemd dat zij nog niets aan haar opdrachtgever heeft opgeleverd, juist omdat er diverse keren data genoemd zijn. Ook verwees Bauke Dam meermalen naar het verwachte rapport vorig jaar toen hem vragen zijn gesteld over het ondernemersfonds.

Onderhand is er in veel deelnemende kernen ten aanzien van de bestedingen van het fondsgeld grote bestuurlijke onrust ontstaan: steeds meer ondernemers verzetten zich tegen de lokale besturen. Daarnaast groeit de weerstand van lokale besturen tegen het handelen van het fondsbestuur: namelijk het verplichten tot aanschaf van promotiemiddelen van het fonds. Alsof het fonds de projecten financiert: het zijn namelijk nog steeds de betalende ondernemers die projecten mogelijk maken met hun inleg!

Rol van college in het kader van de verkiezingen

Los van het feit dat ook wij kennis hebben genomen van een vertraging door persoonlijke omstandigheden, is het zeer de vraag wat een rol van het college is geweest in het kader van de vertraging: de uitkomsten van het rapport zouden mogelijk niet goed kunnen vallen voorafgaande aan de verkiezingen.

Vaste controlestructuur ontbreekt bij de raad

Raadsleden geven ons aan dat er niet een duidelijke structuur is voor het opvolgen van gemaakte afspraken binnen de raad. “Doordat wij gewezen worden op zaken van buitenaf, zorgt dit ervoor dat wij dit weer op de agenda plaatsen..”, aldus een raadslid.

Het is in onze ogen te zot voor woorden dat raadsleden klaarblijkelijk zo door de waan van de dag geleefd worden, dat ze hun controlerende taak lijken te vergeten.

Het zou goed zijn dat van elke gemaakte afspraak, een termijn wordt aangegeven en het betreffende onderwerp al direct in de agenda van een toekomstige raadsvergadering wordt opgenomen.

Schuiven naar boven