WOZ-Beschikking 2022: nu helemaal onduidelijk!

Na de ontvangst van de meest recente WOZ-beschikking voor 2022, is duidelijk geworden dat de gemeente Sùdwest Fryslân wéér uitblinkt in het zo vaag mogelijk te houden van haar rol ten aanzien van het ondernemersfonds.

Bij aanvang van het fonds in 2016 is aangegeven dat er duidelijk gecommuniceerd moest worden over de afdracht ten behoeve van het ondernemersfonds. Tijdens een raadsvergadering in 2020 is dit ook door het college is bevestigd dat de gemeente duidelijker gaat communiceren. Het is diep triest dat de gemeente dit wederom niet heeft gedaan.

Een van de ondernemers uit Sùdwest Fryslân gaf bij ons aan dat hij mevrouw Tiesma van de gemeente had gesproken. Mevrouw Tiesma heeft gezegd dat “de gemeente er niet zo bij stil gestaan heeft”. De ontstemde ondernemer wendde zich tot ons om dit te vermelden.

Waarom is het zo erg dat niet vermeld/ gespecificeerd wordt?

Er zijn veel bedrijven waarvan administratief personeel niet eens weten van het bestaan van het ondernemersfonds en klakkeloos de bedragen betalen en nooit om retributiecompensatie zullen vragen terwijl dit wel mogelijk is. Hiermee groeit de pot geld van het fonds nog meer en deze mooie bijvangst wordt vervolgens door een heel selecte groep mensen rond voorzitter Robert van der Leur naar eigen goeddunken besteed. Dit geld wordt nu bij voorkeur niet in de kern zijn van de betalende onderneming/ ondernemer besteed. Dit laatste is namelijk wél altijd het doel geweest.

Het is daarom des te meer af te keuren dat de gemeente in haar communicatie wederom laat blijken dat ze zich door niets te doen met wat is afgesproken met de gemeente raad, haar actieve bemoeienis met het fonds prijsgeeft.

Als u geen recht heeft op retributie en u wilt bezwaar indienen tegen uw WOZ-beschikking, klik dan hier.

Schuiven naar boven