WOZ-beschikking binnen: geld terug door WOZ-bezwaar!

Beste ondernemer, eigenaar van een niet-woning in Sùdwest Fryslân,

Uw heeft uw WOZ-beschikking 2022 recent ontvangen. Er is een goede reden deze eens te bekijken. U laat toch niet zomaar uw geld liggen?
Al jaren heft de gemeente € 60 extra per € 100.000 WOZ-waarde over uw niet-woning. Dit geld stort zij direct door naar Stichting Ondernemersfonds SWF.
Over dit fonds is al heel veel gezegd en geschreven. Inmiddels is vast komen te staan dat er gesjoemeld wordt met uw belastinggeld en de verantwoording daarvan. We kunnen ons voorstellen dat u het daar zo uw bedenkingen bij heeft. En met u veel ondernemers in Sudwest Fryslân.

Wat nu?
U kunt tegen de WOZ-beschikking bezwaar maken. Daarvoor kunt het bijgaande bezwaarschrift  gebruiken. Nadat u de relevante gegevens hebt aangevuld mag u dit aangetekend naar de gemeente SWF opsturen. Dit bezwaarschrift is gebaseerd op een bezwaarschrift welke door ondernemers in Teylingen succesvol is ingediend bij de gemeente Teylingen en mede heeft geleid tot afschaffing van het fonds. In Teylingen heeft deze ondernemer een rechtszaak tegen de gemeente gewonnen. In deze rechtszaak ging het, net als bij ons, om een gemeente breed ondernemersfonds waarbij sommige ondernemers gelijk al recht op retributiecompensatie kregen: de retributie.

Bezwaarschrift is te gebruiken door rechtspersonen (BV’s) maar ook natuurlijke personen en geldig voor zowel eigenaren/gebruikers, als gebruikers (huurders) van een niet-woning.

Hier kunt u uw bezwaarschrift downloaden:

Het is van belang dat u uw bezwaarschrift volledig invult en voorziet van een copy van uw aanslag:

“1. Het bezwaar (…) schrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep.

Het is de bedoeling dat u de ontbrekende velden in dit bezwaarschrift aanvult met uw eigen gegevens.

LET OP: BEZWAAR BINNEN 6 WEKEN NA DAGTEKENING VAN DE WOZ-BESCHIKKING BIJ GEMEENTE BINNEN ZIJN.

Ons uiteindelijke doel is dat het huidige gemeente brede Ondernemersfonds in de huidige vorm zal stoppen. Het kan dan plaatsmaken voor een fonds dat recht doet aan omvang van onze mooie gemeente en dat meer gericht is op de ondernemers en hun bedrijven in de lokale kernen die een dergelijk fonds echt willen. Voor ondernemers – door ondernemers. U investeert toch ook graag in uw eigen werk- en leefomgeving?

Wij willen u er wel op wijzen dat de gemeente om haar moverende redenen het bezwaar kan afwijzen. Als dit zo is, dan vernemen wij graag uw aanmelding om collectief hiertegen in beroep te gaan. Mogelijk dat wij in dat geval een geringe bijdrage van u allen zullen vragen om eventuele gerechtelijke kosten te kunnen voldoen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de gemeente het ons als ondernemers en zichzelf niet moeilijker wil maken dan dat de situatie al is.

Voor meer informatie: www.oc-swf.nl

Met vriendelijke groet,

Ondernemerscollectief SWF

Schuiven naar boven