Ondanks gevolgen van corona, inhouding voor fonds gaat door.

Het water staat bij veel ondernemers aan de lippen. Bij sommigen is het al te laat, al houdt men nog vast aan een rotsvast geloof in “de eigen winkel”.

Nu het steeds duidelijker wordt dat de corona-crisis heel diepe gate heeft geslagen in de financiële huishouding van bedrijven, zo je verwachten dat gemeente en Ondernemersfonds coulant zijn. Dat ze sympathie hebben voor het financiële ongemak dat vrijwel elke ondernemer ondervindt. Niets is echter minder waar. Nu veel bedrijven aansturen op een afgrond, blijft gemeente ten behoeve van het Ondernemersfonds geld incasseren via de WOZ-beschikking. Toch vreemd dat de gemeente roept dat ondernemers ook bij de gemeente kunnen aankloppen: waarvoor?

Ook in de landelijke pers wordt geschreven over belastingschulden als molensteen om de nek van ondernemers.

Waar tal van eigenaren/ verhuurders van opstallen de huren opschorten, zien ook zij dat hun huurders steeds vaker klem komen te zitten. Dat afspraken niet meer nagekomen worden door huurders is slechts een kwestie van tijd. Voor de verhuurders betekent dit wel dat ook zij hun verplichtingen hebben. Waaronder de OZB voor hun verhuurde pand en de daarbij behorende verhoging voor het Ondernemersfonds. Ondernemerscollectief vind dat hier weinig tot geen aandacht voor is bij zowel de politiek, als het fonds.

Als de KvK al zegt dat ondernemers een “zachte landing” moeten overwegen, dan is de gemeente de eerste die hier ook actief aan mee kan werken. Dat betekent geen lastenverzwaring en dus stoppen met de extra inhouding OZB ten behoeve van het Ondernemersfonds.

Schuiven naar boven