WOB-verzoek: Subsidieverklaring accountant, “onlogische conclusies”

Ondernemerscollectief SWF heeft na een WOB-verzoek bij de gemeente Sudwest Fryslan op tijd een reactie en de gevraagde documenten ontvangen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de gemeenteraad genoegen neemt met de uitkomsten van dit “onderzoek” en dus met de verklaring van de accountant.

Wie uit de gemeenteraad of de pers pakt dit verder op?

We lichten een paar zaken nader uit:

Het is daarnaast onbegrijpelijk dat de accountant vaststelt dat de eindafrekening is opgesteld overeenkomstig het besluit, de samenwerkingsovereenkomst en de notitie van 28 oktober 2015: van een Centrale Kas is in het geheel geen sprake geweest, aangezien tal van kernen gelden hebben ontvangen welke pas later of helemaal niet zijn verantwoord. Het gaat om heel veel geld en dus moet dit wel van materieel belang zijn. Of het accountants-begrip voor “materieel belang” zijn gewijzigd.

Het huidige bestuur geeft in haar verklaring weer:

Eigenlijk zegt het huidige bestuur dat er sprake is geweest van Onbehoorlijk Bestuur (2016-2018) en volgens de Nederlandse Wet is dit strafbaar.

De betrokken accountant, waarvan de gemeente de gegevens om onbegrijpelijke redenen heeft weggelaten, verschuilt zich achter mooie volzinnen dat er in geval van fraude, het lastig is om tot een juiste oordeelsvorming te komen:

Het gehele document is hier te lezen:

Schuiven naar boven