Bezwaar op aanstaande WOZ-beschikking

In februari valt de WOZ-beschikking weer in de bus. Dit is het moment om bezwaar aan te tekenen.

Ondernemerscollectief SWF zal op deze site een juridisch kloppend bezwaarschrift tonen waar de politiek niet omheen kan. Het is belangrijk dat u ook tijdig een bezwaar indient.

Op dit moment onderzoekt een jurist hoe het bezwaarschrift het beste moet zijn opgesteld.

Later meer op deze site en in uw mail!

Schuiven naar boven