Vereniging Ondernemerscollectief SWF is opgericht

Om voor alle ondernemers in Sùdwest Fryslân én de gemeente een gesprekspartner te kunnen zijn, is een formele vereniging noodzakelijk. Het verheugd ons dan ook u te kunnen mededelen dat de vereniging Ondernemerscollectief SWF onlangs is opgericht.

Het bestuur wordt gevormd door Fokke Hoekema (voorzitter, Woudsend), Epke Bootsma (penningmeester, Blauwhuis) en Chris van der Molen (secretaris, Stavoren).

Doelstelling van Ondernemerscollectief SWF is het behartigen van de belangen van alle(!) ondernemers in Sùdwest Fryslân. Het maakt voor ons geen verschil of deze nu goed of minder goed georganiseerd zijn.

Het is ons gebleken dat de zogenaamde Stichting Ondernemersfederatie (Federatie) vooral kijkt naar de belangen van de grotere kernen. Zij heeft daarom ook in haar statuten heeft vastgelegd dat verenigingen minimaal 25 leden moeten hebben om aangesloten te kunnen worden. Daarnaast is de Federatie niet open over over wat zij bijvoorbeeld in het belang van ondernemers en/of met de gemeente bespreken: “..je moet maar gewoon lid worden van een grotere vereniging die is aangesloten bij de Federatie”, aldus het bestuur van de Federatie.

Ondernemerscollectief SWF is van plan om naar buiten te treden op het moment dat er informatie beschikbaar is die alle ondernemers aangaat of kan gaan. Ook wil Ondernemerscollectief SWF als spreekbuis fungeren voor ondernemers die zich nu niet gehoord voelen bij de gemeente.

Wij hopen u binnenkort van meer informatie te voorzien.

Schuiven naar boven