Wethouder Wielinga liegt tijdens raadvergadering

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 december 2021 werd het amendement van Semplonius en GBTL behandeld.

Uitgangspunt voor Semplonius en GBTL is dat om de verordening OZB 2022 vast te stellen, er eerst volstrekte duidelijkheid moet zijn of de inhouding uit hoofde van het ondernemersfonds wel toegepast moet worden, of juist aan voorwaarden moet worden verbonden. Tenminste, dat is de opzet van dit Amendement:

Tijdens de bespreking geven Semplonius en GBTL aan dat er misstanden zijn vastgesteld door de accountant die de subsidieverklaring heeft opgesteld en ook zo heeft vastgelegd in zijn verklaring. Ook Wethouder Dam heeft bevestigd aan Semplonius dat vast is komen te staan dat er bedragen zijn uitgekeerd aan steden/dorpen, zonder deugdelijke verantwoording en zonder gebruik te maken van een Centrale Kas. Deze Centrale Kas was een belangrijke voorwaarde voor transparantie tijdens de invoering reeds van dit fonds.

Nu echter is vast komen te staan dat ettelijke tonnen aan geld zijn overgemaakt naar kernen, zonder dat hier facturen aan te grondslag liggen.

Wanneer Wielinga wordt gevraagd of zij met Semplonius vaststelt dat er sprake is geweest van misstanden, ontkent Wethouder Wielinga namens het College dat dit zo is. Toch vreemd als Wethouder Dam dit eerst heeft bevestigd en dit tevens blijkt uit beschikbare documenten.

Ons blijkt dat ook anderen het al is opgevallen dat Wethouder Wielinga op zijn zachtst gezegd “vreemd handelt”. Zie ook het artikel op Liwadders.nl

Schuiven naar boven