Afpellen: Gemeentebreed fonds alleen nog maar voor Sneek, Bolsward en Heeg?

Het “goed bestede geld”, bij benadering 85%, is afkomstig is uit:

Sneek             50%

Bolsward        14%

Heeg              7%

Workum         8%

Makkum         6%

Nu duidelijk is dat van bovenstaande 5 grotere kernen, Workum en Makkum ook aanspraak kunnen maken op het Fiks Omgevingsfonds welke € 700.000 per jaar beschikbaar heeft voor 12 kernen langs de IJsselmeerkust, dan houden we dus een gemeentebreed fonds aan voor Sneek, Bolsward en Heeg.

De deelnemende dorpsbelangen worstelen met de vraag over de redelijkheid dat slechts een handvol ondernemers verplicht worden om te betalen, terwijl ZZP-ers hier vaak over beslissen. Dit gevoel van onrecht leeft in veel kernen. In de Mienskip bepaalt men namelijk zelf wel wie wil meebetalen aan dorpsactiviteiten of niet.

FIKS Omgevingsfonds

“Met het geld uit het omgevingsfonds kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer realiseren. Ideeën zijn welkom en worden beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid.”

Iepen Mienskipfûns

Daarnaast is er nog het Iepen Mienskipfûns. Dit fonds biedt financiele ondersteuning bij lokale projecten in gemeenschap en is gebaseerd op co-financiering. Dat betekent dat enerzijds een beroep op de Mienskip wordt gedaan en anderzijds een deel wordt bijgelegd vanuit het fonds.

Een gemeente breed fonds alleen omdat Sneek, Bolsward en Heeg dit willen?

Kijken we naar bovenstaande lijst, dan hebben van alle kernen (89) in Súdwest, alleen Sneek, Bolsward en Heeg behoefte aan een eigen fonds. De rest van de kernen kunnen vooral gebruik maken van de Mienskip, het Iepen Mienskipfûns, het Fiks Omgevingsfonds en tal van andere subsidiemogelijkheden.

Raadsleden, fondsbestuur en andere stakeholders zouden zich moeten afvragen of uitpuilende kassen hun doel niet voorbijschieten als er maar te financieren projecten verzonnen blijven worden over de ruggen van de ondernemers met (veel) vastgoed.

Schuiven naar boven