Gerucht: enkele grote ondernemersverenigingen stoppen met deelname aan het fonds

Ons bereiken berichten dat het rommelt in de gemeente Súdwest Fryslân onder de aan het fonds deelnemende dorpen. Zo zijn er geluiden dat uit twee grote kernen de stekker wordt getrokken uit deelname aan het fonds.

Het is bijna een publiek geheim dat het fonds er voornamelijk is voor de beter georganiseerde kernen.

Wat vanaf het begin al duidelijk is voor zowel de fondsbestuurders, de deelnemende kernen en de politiek: wil je goed gebruik maken van het fonds, dan is een professionele organisatie van de ondernemersvereniging dé enige voorwaarde.

Het naleven van de regels, het indienen van kloppende begrotingen voor de grote sommen met geld waarover beschikt “kan” worden, het zijn voornamelijk die zaken die bij slechts een paar grote plaatsen in Súdwest Fryslân functioneren. Daarnaast is er grote onvrede over toegenomen regeldruk en het megalomane gedrag van het fondsbestuur.

Andere dorpen/ stadjes, zijn door de combinatie van organisatiegraad én de hoeveelheid vrijgekomen financiële middelen, eenvoudig te klein om alle geldstromen goed te kanaliseren. Een onzalige gedachte om onder de paraplu van het fondsbestuur, gefinancierd met restgeld, een adviesbureau op te zetten die de minder georganiseerde kernen “maar moet helpen”, kan subiet naar de prullenbak. Het is bijna te arrogant om te denken dat “de boertjes van het platteland” het allemaal maar verkeerd zien. Laat de Mienskip voor wat het was!

De evaluatie die de gemeente zorgvuldig wil gaan doen kan dan ook maar tot één conclusie komen: schaf de huidige opzet van het fonds af en faciliteer een BIZ voor de kernen die graag een eigen fonds willen!

Laat de rest over aan de lokale Mienskippen waar je als gemeente de mond zo van vol hebt. Pas als de gemeente dit doet, geeft zij te kennen dat zij daadwerkelijk het functioneren van de Mienskip begrijpt én respecteert.

Schuiven naar boven